Neváhajte a využite aj v tomto období príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Termín na podávanie prihlášok: 15. apríl 2021

Získajte odborné/praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

Stáž je možné absolvovať do septembra 2021.

Ako sa prihlásiť na Erasmus+ praktickú stáž?

 1. Vyplňte prihlášku v systéme www.studyabroad.sk na akademický rok 2020/2021.
 2. Nahrajte všetky potrebné dokumenty v systéme Study Abroad.
 3. Vygenerovanú prihlášku zo systému Study Abroad na akademický rok 2020/2021 vytlačte, podpíšte a v zalepenej obálke odošlite poštou najneskôr 15. apríla 2021 (rozhoduje pečiatka pošty na obálke) na adresu:
  Referát pre medzinárodné vzťahy a PR
  Obchodná fakulta
  Ekonomická univerzita v Bratislave
  Dolnozemská cesta č. 1
  852 35 Bratislava 5
 4. Obálku označte nápisom „Výberové konanie Erasmus+ praktická stáž.

 

Viac informácií nájdete: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.