Názov programu „MIRAI - 未来“ môžeme preložiť ako „budúcnosť“. Termín na podávanie prihlášok: 7. november 2021.

 

Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej výzve na podávanie prihlášok na program MIRAI, ktorý je krátkodobým programom pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné vzťahy, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch.

Ministerstvo zahraničných vecí Japonska dúfa, že program podporí vzájomné porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov a pomôže vybudovať silné kontakty medzi budúcimi lídrami ako Japonska, tak i mnohých krajín sveta.

Bližšie informácie o programe nájdete TU a TU.

Záujemcovia zo Slovenskej republiky sa môžu uchádzať priamo prostredníctvom doleuvedeného e-odkazu o účasť v skupine 4.

Po zaslaní elektronickej prihlášky budú následne vybraní uchádzači musieť absolvovať výberové konanie na Veľvyslanectve Japonska v SR (Hlavné námestie 2, Bratislava). 

Skupina 4 (Téma: Veda, technológie a inovácie) 

Prihlášku je nutné podať výhradne online prostredníctvom linku:

https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mftj-ldobsc-45cc2250db62de6aafbbabf8ba408cea

 

V prípade potreby dodatočných informácii kontaktujte, prosím, PhDr. Zuzanu Ondrejkovú Želinskú, Senior Specialist pre záležitosti kultúry a PR, 在スロバキア日本国大使館 Veľvyslanectvo Japonska v SR na tel. čísle 02-5980-0101, 100, mobil: 0918-132-351 alebo e-mailom ,

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.