Staň sa súčasťou medzinárodného projektu Central Europe Connect, ktorý doteraz úspešne absolvovalo už 220 študentov! Prihlásiť sa môžeš do 17. decembra 2021.

Projekt Central Europe Connect bol zahájený 31. marca 2019 a Ekonomická univerzita v Bratislave ho realizuje v spolupráci s prestížnymi partnerskými univerzitami – WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave). Siedma edícia tohto úspešného a unikátneho certifikovaného programu odštartuje 21. marca 2022 kurzom, ktorý realizuje SGH vo Varšave a po niekoľkých edíciách, kedy sa program kvôli nepriaznivej situácii spojenej s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 organizoval online a v hybridnej forme, plánujeme najbližšiu edíciu organizovať opäť celú v prezenčnej forme.

Čo môžeš od programu očakávať?

Absolvovanie troch hlavných kurzov, tvoriacich jadro projektu Central Europe Connect: 

  • SGH: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits),  21. - 26. marec 2022
  • EUBA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), 4. - 9. apríl 2022
  • WU: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), 16. - 21. máj 2022

 

  • Celý program bude v anglickom jazyku a bude orientovaný na medzinárodný obchod v kontexte regiónu Strednej Európy.
  • Program ti umožní zažiť zahraničnú výmenu, získať hodnotnú medzikultúrnu skúsenosť a absolvovať tak v rámci jedného semestra tri kurzy na významných univerzitách.
  • 20 študentov z každej univerzity spolupracuje v tímoch na zadaných projektoch.
  • Za absolvovanie programu získaš spolu 12 kreditov, ktoré Ti môžu byť uznané, certifikát a samozrejme neoceniteľné skúsenosti a kontakty.

 

Prihláška musí obsahovať:

  • CV v anglickom jazyku
  • Motivačný list v anglickom jazyku
  • Výpis známok za všetky doteraz absolvované ročníky

 

Deadline na prihlasovanie je predĺžený do 17. decembra 2021.

Využi túto vynikajúcu príležitosť a podaj si prihlášku na .

Viac info nájdeš na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect. V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať na vyššie uvedenom e-maili.

2021 11 25 cec 7 2021

2021 11 25 cec 7 2021 1

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.