12. decembra 2022 si dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave Peter Drábik prevzal z rúk bývalej primátorky mesta Bánovce nad Bebravou Rudolfy Novotnej ďakovný list a pamätnú medailu. 

 

Mesto Bánovce nad Bebravou tento rok pri príležitosti osláv 790. výročia prvej písomnej zmienky ocenilo osobnosti, ktoré sa zaslúžili o šírenie jeho dobrého mena. Patrí medzi nich aj Peter Drábik ako rodák z Bánoviec nad Bebravou, ktorý si nemohol prevziať toto ocenenie na slávnostnej akadémii 25. novembra 2022 v Bánovciach nad Bebravou z dôvodu účasti na zahraničnej ceste.

2022 12 12 ocenenie dekana of banovce 1

2022 12 12 ocenenie dekana of banovce 2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.