Ak máte záujem o kariéru v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ, navštívte webovú stránku Európskej personálnej agentúry (EPSO), kde nájdete širokú škálu oblastí stáží.

Stáž v EÚ vám ponúkne

  • jedinečnú možnosť pochopiť, o čom je kariéra v EÚ,
  • príležitosť zlepšiť si odborné zručnosti,
  • skvelú príležitosť na osobný rast.

 

Dĺžka stáží zvyčajne trvá 5/6 mesiacov (v závislosti od rozhodnutia danej inštitúcie EÚ môžu byť niektoré stáže kratšie/dlhšie).

Stáže v rámci inštitúcii, orgánov a agentúr EÚ sú platené (výška odplaty sa môže líšiť v rámci jednotlivých ponúk).

EPSO zároveň pravidelne aktualizuje svoju webovú stránku o nové pracovné ponuky.

 

Zaujímavé ponuky nájdete aj na sociálnych sieťach EPSO a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí EÚ:

Web:

https://epso.europa.eu/en
Práca v inštitúciách EÚ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)

Facebook:

https://epso.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuCareersSlovakia
Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli | Brussels | Facebook

Instagram:

https://www.instagram.com/eucareers/
slovensko_v_eu

Twitter:

https://twitter.com/eu_careers
Slovakia in the EU (@SLOVAKIAinEU) / Twitter

YouTube:

https://www.youtube.com/user/EUCareers?cbrd=1

Linkedin:

EU Careers by EPSO | LinkedIn;

 

Prehľad uzávierok prihlášok na stáže v inštitúciách Európskej únie

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.