Potrebujete vytlačiť, zviazať a odovzdať bakalársku či diplomovú prácu? Vydavateľstvo EKONÓM ponúka pre študentov a zamestnancov EU v Bratislave komplexné zabezpečenie služby: vytlačenie a termoväzbu záverečnej práce (bakalárske a inžinierske práce) prostredníctvom stiahnutia týchto prác vydavateľstvom priamo z AiS2.

 

Objednávka tejto služby prebieha veľmi jednoducho:

1. OBJEDNÁVKA

Zaslanie vyplneného objednávkového formulára na tlač a termoväzbu záverečnej práce z AiS2 Vydavateľstvu EKONÓM, elektronicky na e-mail: . Po doručení objednávky odošle Vydavateľstvo EKONÓM e-mailom potvrdenie o jej prijatí a informáciu o cene a spôsobe úhrady za poskytnutie služby.

2. TLAČ A VIAZANIE

Po úhrade vopred za poskytnutie služby, na účet Vydavateľstva EKONÓM, bude tlač a termoväzba1 záverečnej práce vykonaná do 2 pracovných dní.

3. DORUČENIE

Vydavateľstvo EKONÓM zabezpečí dodanie zviazanej záverečnej práce na dekanát príslušnej fakulty.

 

UPOZORNENIE - Zadanie záverečnej práce

Zadanie záverečnej práce v prípade, že nie je súčasťou konečnej verzie práce uloženej v AiS2 študent dodatočne doloží do záverečnej práce na príslušnej katedre.

 

CENNÍK

Počet strán záverečnej prácedo 50do 60do 70do 80do 90do 100do 110do 120do 130
cena za tlač a väzbu
1 ks ZP v € bez DPH
6,50 € 7,50 € 8,50 € 9,50 € 10,50 € 11,50 € 12,50 € 13,50 € 14,50 €
cena za tlač a väzbu
1 ks ZP v € s DPH
7,80 € 9,00 € 10,20 € 11,40 € 12,60 € 13,80 € 15,00 € 16,20 € 17,40 €

V uvedených cenách vytlačíme vo farbe farebné obrázky a grafy, ostatný text necháme iba v čiernej farbe (aj internetové odkazy).

Cena jednostrannej aj obojstrannej tlače je rovnaká.

1 TERMOVӒZBA

  • lepená väzba v papierovom obale s priehľadnou prednou fóliou, zadná strana biely kartón 250 g/m2
  • pevná väzba, bez možnosti výmeny listov po zviazaní dokumentu, kapacita viazania do 100 listov
  • farba: biela

 

Formulár: OBJEDNÁVKA NA TLAČ A TERMOVÄZBU ZÁVEREČNEJ PRÁCE Z AIS2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.