Načítavam stránku...

Pozvánka na diskusné stretnutie na tému Možnosti výmenných pobytov pre študentov so špecifickými potrebami

 

Termín a miesto konania: pondelok 17.10.2016 o 18:00 hod.; Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Mlynská dolina,  poslucháreň C

Každoročne tisíce študentov vysokých škôl absolvujú študijný pobyt alebo stáž na zahraničnej univerzite alebo inštitúcii. Pre niektorých je to prvé nesmelé vykročenie do sveta, pre iných – svetobežníkov, ktorým sa mobilita stala životným štýlom - príležitosť obohatiť sa o nové skúsenosti a priateľstvá.

Medzinárodné mobilitné programy sú určené všetkým študentom a je potešiteľné, že sa do nich zapájajú aj študenti so zdravotným postihnutím, hoci v porovnaní s bežnými študentmi ich počet je stále veľmi nízky. Najmä program ERASMUS+ vytvára takýmto študentom lepšie podmienky tým, že im ponúka dodatočný špeciálny grant na krytie zvýšených nákladov. Tým sa vyhliadky na ich úspešný pobyt zvyšujú. Na diskusnom stretnutí sa zúčastnia aj študenti so zdravotným postihnutím, ktorí už Erasmus pobyt absolvovali.

 

Organizátor:

Erasmus Student Network Slovakia (http://www.esn.sk/)

v spolupráci s

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského (http://cezap.sk/)

 

Organizačné informácie:

Odporúčaný vstup na FMFI UK cez hornú vrátnicu - matematický pavilón. Prístup do budovy je bezbariérový.

Bližšia navigácia: http://cezap.sk/o-nas/kde-nas-najdete/

Na stretnutí bude zabezpečené tlmočenie pre nepočujúcich.

 

Záujemcov prosíme vopred potvrdiť svoju účasť na adresu: exchangeability@esn.sk  alebo elena.mendelova@rec.uniba.sk

Pozvánka

Tešíme sa na stretnutie !

Pozri: http://cezap.sk/studium-v-zahranici/moznosti-vymennych-pobytov-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?