Centrum severoamerických štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka študentom v zimnom semestri 2017/2018 zapísať si týchto 5 kurzov (predmetov):

American Business Culture and Ethics

Odborníci z AT&T, O2, Adient, Seesame a TPA Vás formou prípadových štúdií uvedú do oblasti PR, obchodnej etiky, spoločenskej zodpovednosti firiem a vzťahov s exekutívou.

Human Resources in American Practice

Zažite osobne lídrov personálnych oddelení najsilnejších slovenských firiem ako Dell, Amazon, Hewlet-Packard, či z bankového sektora. Vyskúšajte si, ako uspieť na pracovnom pohovore a získajte feedback od tých, ktorí o Vás budú raz rozhodovať. Veľmi zaujímavý kurz pre všetkých - nielen pre študentov personálneho manažmentu.

100 years of US Economy

Porozumejte tomu, čím prešla americká ekonomika za posledných sto rokov pod vedením nadšeného odborníka z praxe. Vyučuje: Roman Ondruš, IBM.

Interpersonal Managerial Skills: Lenovo Case Studies

Zlepšite svoje soft skills, ktoré budete potrebovať v každom zamestnaní. Vyučuje: tím, ktorý rozvíja talenty v Lenovo (blokovo - 6 týždňov)

Leadership challenges

Naučte sa ako byť inšpiratívnym lídrom! Ako viesť tím, argumentovať, rozhodovať, rozvíjať kreativitu a iné zručnosti, a to interaktívnou formou pod vedením skúsenej trénerky.

Všetky kurzy sú v angličtine, za 3 kredity. Po minulé roky mali vynikajúci ohlas u študentov: ponúkame interaktívne vyučovanie, prípadové štúdie, zahraničných učiteľov, vysokú prepojenosť s praxou, individuálny prístup a najmä radosť zo štúdia J

Viac o kurzoch nájdete na stránke http://cnas.euba.sk/en/

Všetky kurzy je možné zapísať priamo v AIS.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.