Načítavam stránku...

Otvorenie výzvy na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium 2018/2019

Milí študenti, nepremeškajte možnosť prihlásiť sa na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 2018/2019, deadline 22. 2. 2018

 

Cieľová skupina

 

Študenti 1., 2. a 3. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave sa môžu prihlásiť na študijné pobyty v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2018/2019.

ERASMUS+ štúdium 2018/2019 je vzdelávacia mobilita vo forme štúdia v partnerskej inštitúcii (inšpiratívny prehľad dohôd ERASMUS+ Ekonomickej univerzity v Bratislave s jej zmluvnými partnermi je dostupný na: http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/dohody-erasmus---prehlad-zmluvnych-partnerov).

Sadzby novej generácie programu ERASMUS+ grantov na mobilitu študentov na štúdium sú sprístupnené na oficiálnej webstránke Ekonomickej univerzity v Bratislave (https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu#vyberove-konanie).

 

Oficiálna dokumentácia na účely účasti na výberovom konaní

 

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne 15. 1. 2018 - 22. 2. 2018.

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu#vyberove-konanie 
(Technická podpora systému Study Abroad: podpora@studyabroad.sk, príp. hotline: 0907/551 404)

Tu je nutné sa najskôr zaregistrovať, a následne priamo v prostredí STUDY ABROAD:

 1. Vyplniť oficiálnu prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2018/2019. (Pozor, študenti robia často chybu a omylom prihlášku vložia do iného akademického roka!!!)
 2. Uploadnúť Vašu fotografiu. (Časť „Fotografia“)
 3. Uploadnúť štrukturovaný životopis v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. jazyku v ktorom budete študovať (časť „Životopis v cudzom jazyku“ a „Životopis v SJ“)
 4. Uploadnúť motivačný list v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. jazyku v ktorom chcete študovať. (Časť „Motivačný list (slovenský)“ a „Motivačný list v cudzom jazyku“).
 5. Pokiaľ študent neabsovoval predchádzajúce štúdium na niektorej z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, tak do systému (časť „Výpis známok z ukončených akademických ročníkov“) uploadne:
 • študent 2. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t.j. 1. ročník,
 • študent 3. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t.j. 1. a 2. ročník,
 • študent 1. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce bc. štúdium – t.j. dodatok k VŠ diplomu v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity/fakulty),
 • študent 2. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce Ing. resp. Mgr. štúdium – t.j. 1. ročník a dodatok k VŠ diplomu za Bc. štúdium v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok za Bc. štúdium v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity)

Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí absolvovali celé štúdium na EUBA a teda nemajú žiadny výpis známok, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument.

 1. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške (odbornej/špecializovanej), prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď.. (časť „Jazykové certifikáty“).

Poznámka: Pokiaľ ste absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia, certifikát EU neprikladajte (vidíme ho v AIS vo výpise známok). T.j. vkladáte iba certifikáty získané mimo EUBA (aj to iba v prípade, že sú kvalitatívne na vyššej úrovni ako úroveň absolvovaná na EUBA) a z jazyka v ktorom hodláte študovať!

Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí Vás ďalej. Tí, ktorí absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia a teda nemajú žiadny certifikát, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument.

V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.

 1. Iné – sem vložte napr. ŠVOČ - medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo EUBA (ŠP, Buddy systém, AISEC, OIKOS, apod.), reprezentácia v športe, umení, atď. (časť „Iné“).

Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí Vás ďalej. Tí, ktorí teda nemajú žiadny dodatočný doklad, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument.

V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.

 1. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na akademický rok 2018/2019 vytlačte, podpíšte a v zalepenej obálke odovzdajte v podateľni Ekonomickej univerzity v Bratislave - 1. posch. blok A (oproti bloku B, v ktorom sídli Dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, výučba 1) najneskôr vo štvrtok 22. 2. 2018 do 13:30. O 14:00 vyzdvihneme poslednýkrát poštu v podateľni!

Na obálku, prosím, ako adresáta uveďte: Referát pre medzinárodné vzťahy (RMV), Obchodná fakulta EU, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Obálku označte nápisom „Výberové konanie ERASMUS+ ŠTÚDIUM.

Neprikladajte do obálky žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v systéme STUDY ABROAD!

Termín 22. 2. 2018 je záväzný aj pre upload dokumentov do systému STUDY ABROAD. Po tomto termíne nebude možný vstup a doplnenie či modifikácia dokumentov.

 1. Termín výberového konania bude v utorok 27. februára 2018 so začiatkom o 8:30.

26. 2. 2018 bude všetkým prihláseným študentom zaslaný harmonogram výberového konania – t. j. určenie času, kedy sa majú na výberové konanie dostaviť.

Osobná účasť na výberovom konaní je nutná!

Študentom, ktorí sa momentálne nachádzajú na študijnom pobyte je možné udeliť výnimku a výberové konanie uskutočniť online (Skype).

 

V prípade doplňujúcich otázok je k dispozícii e-mailová adresa RMV OF: intalumni.of@euba.sk

Nominácia študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na štúdium ERASMUS+ 2018/2019 bude po vyhodnotení výberového konania spolu so sprievodnou dokumentáciou postúpená Oddeleniu medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít. 

 

Veľa motivácie a inšpirácie vám želá Referát pre medzinárodné vzťahy OF EUBA.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?