Načítavam stránku...

Štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov magisterského a inžinierskeho stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním.

Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika, a pod.). Štipendium umožní záujemcom zo Slovenska 6 - 12-mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia. Toto štipendium predstavuje reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí, a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

 

​Zaujímavou ​je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 EUR/mesačne.

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2018 ​do 31. 7. 201​8​. Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia štúdium najneskôr do 31​. 7. 201​8​ a všetci absolventi z posledných troch rokov.

Nástup na stáž je od 1. 2. 201​9​.

 

Viac informácií nájdete na: http://dbu.de/2600.html


Dňa ​
20​. 3. 201​8​ o 1​3​,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Zúčastnia sa ho aj bývalí štipendisti DBU, ktorí radi zodpovedia na všetky otázky. Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?