Načítavam stránku...

V 9. týždni (od 9. 4. do 13. 4.) sa opäť uskutoční prieskum názorov na predmet a učiteľa, kde majú študenti šancu vyjadriť svoj názor na priebeh vyučovacieho procesu a zlepšiť napríklad obsahovú náplň predmetov. 

Prieskum sa uskutoční cez Google Forms, takže je zabezpečená anonymita študentov a výsledky spracovania dotazníkov budú sprístupnené pedagógom až po skončení skúškového obdobia.

Takže využite vašu šancu povedať svoj názor a zapojiť sa do skvalitňovania pedagogického procesu na našej fakulte.

Anketu zvládnete vyplniť aj na svojom smartfóne, pre väčší komfort si však môžete priniesť notebook/tablet. Anketa bude realizovaná za všetky predmety letného semestra, vypĺňať sa však bude na týchto predmetoch - viď. tabuľka:

Stupeň Ročník Predmet Deň
1. 1. FIN - semináre 9. - 13 .4. 2018
1. 2. TOVAR - semináre 9. - 13. 4. 2018
1. 3. FAOF - prednáška 10. 4. 2018
1. 3. TSCR - semináre 9. - 13. 4. 2018
1. 3. ZMOO - semináre 9. - 13. 4. 2018
2. 1. MEO - prednáška 9. 4. 2018
2. 1. MAPL - semináre 9. - 13. 4. 2018
2. 1. IvCR - semináre 9. - 13. 4. 2018
2. 2. PRMO - semináre 9. - 13. 4. 2018
2. 2. ECOM - prednáška  10. 4. 2018
2. 2. UDCR - semináre 9. - 13. 4. 2018
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?