Aká je úroveň rozvoja cestovného ruchu v Podunajsku? Aké inovácie na rozvoj cestovného ruchu môže región realizovať?

To sú otázky, s ktorými sa študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia v študijnom programe manažment cestovného ruchu zaoberajú na predmetoch regionálny cestovný ruch a inovácie v cestovnom ruchu, a ktoré si kládli aj na študijnom pobyte v Podunajsku pri riešeniach zadaní týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu v tomto regióne. Mohli pritom využiť aj stretnutie s regionálnymi aktérmi - Family Wellness Hotel & Marina v Patinciach, Regionálne informačné a poradenské centrum v Komárne či Pálenica Marsen v Marcelovej. „Turistika“ k rímskemu vojenskému táboru v Iži a prednáška v Rímskom a národopisnom múzeu – Kelemantia im pomohla poodhaliť túto zatiaľ nedostatočne využitú príležitosť rozvoja cestovného ruchu v regióne. Celý pobyt ozvláštnila prezentácia našej študentky z Ukrajiny, ktorá prezentovala svojim spolužiakom nielen cestovný ruch vo svojej vlastnej krajine, ale priblížila aj bežný život na Ukrajine.

 

Viera Kubičková a Anna Michálková

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.