Načítavam stránku...

Chcete pomôcť skvalitniť slovenské vysoké školy? Vyjadrite, čo si myslíte o vašom štúdiu a škole v anonymnom dotazníku do 13. 5. 2018.

Dotazník je súčasťou výskumu nezávislej iniciatívy TO DÁ ROZUM. Informácie priamo od vás - študentov, nám pomôžu poskytnúť reálny obraz o problémoch slovenských vysokých škôl. Na základe identifikovaných problémov budeme môcť definovať odporúčania na ich skvalitnenie. Okrem dobrého pocitu z pomoci pri skvalitňovaní slovenských vysokých škôl môžete v rámci zlosovania získať aj poukážku v hodnote 15 eur na nákup tovaru v kníhkupectve Martinus.

 

Termín na vyplnenie dotazníka vyprší 13. 5. 2018

Čím väčšie množstvo odpovedí získame, o to silnejšie môžu byť naše zistenia, preto prosíme, šírte dotazník medzi vašimi kamarátmi, známymi či spolužiakmi! 

Viac informácii o projekte TO DÁ ROZUM a cieľoch nášho dotazníkového prieskumu nájdete na našom webe.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese: info@todarozum.sk

Vopred ďakujeme za vašu účasť a pomoc prí šírení dotazníka.

Za tím projektu To dá rozum

Stanislav Lukáč
analytik / analyst
To dá rozum
Learning makes sense
mobile: +421 915 995 481
web / web (English) / FB

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?