Načítavam stránku...

Zapoj sa do nového projektu CEC – Central Europe Connect  a obohať svoje štúdium o nové poznatky. Termín predĺžený: do 4. 10. 2018

Spoločný certifikačný program dáva študentom bakalárskeho stupňa štúdia (2. a 3. ročník) možnosť študovať na troch rôznych miestach a nadobudnúť tak nové skúsenosti a poznatky v najrýchlejšie rastúcom regióne Európy.

Predstavitelia WU (Ekonomická univerzita vo Viedni), EUBA (Ekonomická univerzita v Bratislave) a SGH (Varšavská ekonomická škola) spojili svoje sily pri tvorbe nového certifikačného programu "Central Europe Connect". Účastníci programu sa dozvedia o výzvach, s ktorými sa stretávajú nadnárodné firmy pri podnikaní v stredoeurópskom regióne. Ekonomiky Strednej Európy formujú svojím rýchlym procesom rozvoja, hospodárskym rastom a vitalitou ako aj silným prílevom priamych zahraničných investícií vznik miestnych šampiónov tohto ekonomického regiónu.  

Táto nová študijná platforma spája študentov z troch univerzít a pripravuje ich na kariéru v nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich v regióne.

 

Cieľová skupina:

Študenti druhého a tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia s výbornou znalosťou angličtiny, vynikajúcimi študijnými výsledkami a záujmom o štúdium v multikultúrnej skupine.Finančná podpora:

WU (Rakúsko) 30,- €/deň v týždni od 3. do 9. marca 2019

EUBA – 0€/deň v týždni od 31. marca do 6. apríla 2019

SGH (Poľsko) 60,- € /deň = 250 PLN/deň v týždni od 19. do 25. mája 2019

 

Bližšie dôležité informácie nájdeš na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect

2018 10 3 cec

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?