Načítavam stránku...

Slovak Business Agency otvorila inkubátor NPC pre nových členov. Deadline na zaslanie žiadostí je 30. 11. 2018.

Inkubačný program je určený pre MSP do 3 rokoch, ktorí sídlia v BA kraji a prinášajú na trh, resp. plánujú priniesť na trh tovar alebo službu s inovatívnou – pridanou hodnotou. Fyzické členstvo v Inkubátore predstavuje pre podnikateľov do 3 rokov možnosť bezodplatného využívania kancelárskych a ďalších priestorov Inkubátora – 24/7 po dobu max. 3 rokov. Okrem priestoru (pre max. 2 členov za 1 MSP) je k dispozícii aj mentoring s odborníkmi (30 hod na polrok), odborné konzultácie na rôzne témy (24 hod na polrok) ale aj biznis networking s cieľom získavania nových kontaktov. Členstvo je určené pre max. 2 členov zastupujúcich MSP po dobu max. 3 rokov.

Výzva je uverejnená na stránke NPC: https://www.npc.sk/ms/content/show_article/192. Uvedená výzva bude uzatvorená dňa 30. 11. 2018. Do tohto termínu je dôležité, aby ste zaslali žiadosť (https://goo.gl/MP5d7q) a všetky povinné prílohy (na ip@npc.sk).

Povinnými prílohami sú:

  1. Štartovací podnikateľský plán
  2. Popis podnikateľskej stratégie na najbližšie 3 roky
  3. Pitch video/prezentácia
  4. Podpísané životopisy kľúčových osôb

 

Ďalšie informácie nielen o výzve, ale aj o SBA získate na: https://goo.gl/ek83gT

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?