Načítavam stránku...

Využi možnosť získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike!

Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika, atď.).

Štipendium umožní záujemcom zo Slovenska 6 - 12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Zaujímavou je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250,- €/mesačne.


Viac informácii môžete získať na: http://dbu.de/2600.html 

 

Online prihlášky je možné podávať od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019.  Nástup na stáž je od 1. 2. 2020. 

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31. 7. 2019 a všetci absolventi z posledných troch rokov.5. 3. 2019 o 13,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina,  v Bratislave, miestnosť CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi zodpovedia na všetky otázky.  Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

2019 2 19 infoseminar dbu staz 2020

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?