Načítavam stránku...

Ak trpíš núdzou alebo Ti chýba kapitál na rozvoj, môžeš požiadať o študentskú požičku z Fondu na podporu vzdelávania.

Už tradične môžu študenti vysokoškolského štúdia podať žiadosť o študentskú pôžičku v jednom z dvoch termínov: 15. september 2019 a 31. október 2019. Na získanie pôžičky je nutné, aby študent vyplnil tlačivo, ktoré nájde na webovom sídle fondu https://www.fnpv.sk/ziadost-o-studentsku-pozicku a zaslal ho na adresu fondu. Nakoľko sa fondu oproti minulému akademickému roku podarilo navýšiť objem finančných prostriedkov určených na študentské pôžičky na 4 500 000,- €, môžu študenti I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2019/2020 získať finančnú výpomoc až do výšky 3 500 eur a študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia až do výšky 6 000 eur. Študent pritom môže pôžičku využiť na čokoľvek.

 

Základné informácie o fonde

Fond vznikol 1. 1. 2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.

Hlavnou činnosťou fondu je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám - študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom škôl, odborným zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, ako aj vysokoškolským pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl do 35 rokov veku.

Výhody študentskej pôžičky

  • počas štúdia sa pôžička neúročí, ani nespláca,
  • pôžička je bezúčelová,
  • o študentskú pôžičku je možné požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby štúdia,
  • odpustenie časti pôžičky,
  • nárok na odklad splátok pôžičky,
  • po ukončení štúdia sa pôžička úročí nízkou úrokovou sadzbou, iba 3 % p. a. (ročne),
  • štátom poskytované pôžičky.

Viac informácií sa dozviete na webovom sídle fondu www.fnpv.sk.

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?