Pozývame Vás na slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční 9. 10. 2019 (streda) o 12,45 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Milá študentka, milý študent prvého ročníka,

v mene dekana Obchodnej fakulty Ing. Petra Drábika, PhD., MSc., si Vás dovoľujem pozvať na slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia Obchodnej fakulty, ktorá sa uskutoční dňa 9. 10. 2019 (streda) o 12,45 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Slávnostná imatrikulácia patrí medzi najvýznamnejšie akademické slávnosti, preto je Vaša účasť očakávaná. Prosím Vás, aby ste zaujali miesta v aule o 12,30. Pedagógovia, ktorí budú mať s Vami pedagogický proces, budú upovedomení, aby Vás uvoľnili v dostatočnom predstihu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

2019 9 28 imatrikulacie pozvanka

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.