Načítavam stránku...

Pozývame Vás na slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční 9. 10. 2019 (streda) o 12,45 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Milá študentka, milý študent prvého ročníka,

v mene dekana Obchodnej fakulty Ing. Petra Drábika, PhD., MSc., si Vás dovoľujem pozvať na slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia Obchodnej fakulty, ktorá sa uskutoční dňa 9. 10. 2019 (streda) o 12,45 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Slávnostná imatrikulácia patrí medzi najvýznamnejšie akademické slávnosti, preto je Vaša účasť očakávaná. Prosím Vás, aby ste zaujali miesta v aule o 12,30. Pedagógovia, ktorí budú mať s Vami pedagogický proces, budú upovedomení, aby Vás uvoľnili v dostatočnom predstihu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

2019 9 28 imatrikulacie pozvanka

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?