Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu namiesto úvodných prednášok o štúdiu na Obchodnej fakulte dávame do pozornosti dôležité informácie súvisiace so štúdiom na Obchodnej fakulte v nasledovnom texte.

  1. Základné informácie k štúdiu na Obchodnej fakulte
  2. Štúdium cudzích jazykov na bakalárskom stupni štúdia v akademickom roku 2020/2021
  3. Telovýchovné aktivity – informácia o predmete v akademickom roku 2020/2021
  4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana (pre študentov) - prezentácia na naštudovanie problematiky POZP a PO.

 

Postup pre realizáciu testov BOZP a PO:

  • študent si naštuduje prezentáciu uvedenú vyššie;
  • študent dostane link na test prostredníctvom univerzitného e-mailu. Univerzitný e-mail sa študentom vytvorí po zápise – cez Centrum informačných technológií EU v Bratislave;
  • termín na vyplnenie testov bude od 16. 9. 2020 (00:01) do 18. 9. 2020 (23:59)*, test je možné vyplniť raz. Na to, aby bol študent úspešný, treba mať 7 a viac bodov z 10. Študent, ktorý nebude úspešný ani na tretí pokus, resp. test neabsolvuje vôbec, bude sa musieť zúčastniť prednášky k BOZP, ktorá sa bude konať prezenčne dňa 8. 10. 2020 (štvrtok) o 13.00 v SM II. V prípade neúspešného vyplnenia testu mu test bude zaslaný do 24 hodín.

*AKTUALIZÁCIA: Z dôvodu výpadku AIS-u na univerzite zo 16. septembra 2020 sa termín vykonania BOZP a PO testu predlžuje na 19. september 2020 (23:59). Testy sú nastavené.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.