Študenti s prenosom predmetu ekonomická teória 1 sa samostatne zaradia do seminárnych skupín prvého ročníka (študenti NHF, OF, FHI, FMV a FAJ), alebo druhého ročníka (študenti FPM).

 

Študenti sa môžu zaradiť len do seminárnej skupiny určenej pre ich fakultu, pričom si môžu vybrať, do ktorej skupiny sa chcú zaradiť, a budú kontaktovať vyučujúceho v tejto skupine e-mailom.

V prípade, ak počet študentov v jednej skupine presiahne kapacitu študijnej skupiny (26 študentov), vyučujúci študenta do študijnej skupiny nezapíše a študent následne osloví iného vyučujúceho predmetu na jeho fakulte. 

V prípade nevyhnutnosti absolvovať seminár v seminárnej skupine inej fakulty je potrebné sa so žiadosťou o túto zmenu obrátiť na zástupcu vedúcej katedry ekonomickej teórie (Ing. Ľubomíra Darma, PhD., Email: ).

Študenti majú povinnosť osloviť vyučujúceho a zaradiť sa do seminárnej skupiny najneskôr do konca 2. týždňa semestra. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.