EU v Bratislave poskytne krátkodobé ubytovanie študentom z dôvodu účasti na štátnej skúške v študentských domovoch univerzity a to od 23. 5. 2021 do 2. 7. 2021 v čase od 10.00 hod. dňa predchádzajúceho dňu konania štátnych skúšok do 15.00 hod. dňa konania štátnych skúšok.

 

Ubytovanie bude možné vo vybraných študentských domovoch iba na jednu noc pri dodržaní všetkých epidemických opatrení za cenu 12 Eur/noc.

Krátkodobé ubytovanie bude poskytnuté na základe predchádzajúcej  elektronickej objednávky. Študenti, požadujúci na deň konania štátnych skúšok ubytovanie v študentskom domove, sa obrátia so svojou žiadosťou e-mailom na adresu: (pre bratislavské študentské domovy) a e-mailom na adresu: (pre košický študentský domov).

Študenti, ktorým bude vydané mimoriadne povolenie na krátkodobé ubytovanie z dôvodu účasti na štátnej skúške, budú ubytovaní samostatne po jednom v jednej ubytovacej bunke so samostatným sociálnym zariadením.

Od všetkých študentov, vstupujúcich do študentských domovov sa bude vyžadovať predloženie preukazu študenta a

  • predloženie relevantného dokladu o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenia o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 7 dní;
  • resp. dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršieho ako 180 dní;
  • resp. dokladu o tom, že mu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu do priestorov EU v Bratislave;
  • resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou mRNA (napr. Pfizer alebo Moderna) vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní;
  • resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr. AstraZeneca) a od tohto očkovania uplynuli aspoň 4 týždne;
  • resp. dokladu, že bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19;
  • resp. príslušného dokladu preukazujúceho výnimku z vyššie uvedených skutočností podľa aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb

Objednávka ubytovania

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.