V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 54 ods. 21, oznamujeme konanie obhajoby dizertačnej práce.

 

Obhajoby dizertačných prác sa budú konať online - prostredníctvom aplikácie MS Teams nasledovne:

  • 1. 7. 2021

09:00 - Ing. Hana Palušková
10:30 - Ing. Zuzana Borovská
12:00 - Ing. Natália Barinková
13:30 - Ing. Alexander Frasch

Viac informácií na stiahnutie TU.

  • 2. 7. 2021:

09:00 - Ing. Jozef Gáll
10:30 - Ing. Martina Özoğlu
12:00 - Ing. Petra Garasová

Viac informácií na stiahnutie TU.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.