Téma habilitačnej prednášky: Význam transakčných nákladov na efektivitu hospodárskych subjektov v čase pandémie ochorenia Covid-19

Verejné zasadnutie vedeckej rady Obchodnej fakulty - habilitačná prednáška Ing. Dušana Steinhausera, PhD., a obhajoba habilitačnej práce Vplyv pandémie ochorenia Covid-19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné riziko vo firmách sa uskutoční 7. októbra 2021 o 15:00 prezenčne v spoločenskej miestnosti – SM1  na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.