Téma inauguračnej prednášky: Inovácia a modelovanie procesov v podnikovej logistike

Verejné zasadnutie Vedeckej rady Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - inauguračná prednáška doc. Ing. Naqibullaha Daneshja, PhD., sa uskutoční 18. novembra 2021 o 13:00 v rokovacej miestnosti na rektoráte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.