Doplňujúce voľby člena Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave za študentskú časť Akademickej obce Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnia 02. 12. 2021 (štvrtok) od 12:30 do 13:30 hod. ONLINE (MS Teams).

Oznámenie o doplňujúcich voľbách člena Akademického senátu EU v Bratislave za študentskú časť akademickej obce Obchodnej fakulty EU v Bratislave

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.