V priamych voľbách s tajným hlasovaním bol do Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2018 - 2022 zvolený študent Filip Žiak.

 

Oznámenie volebnej komisie o výsledku volieb členov študentskej časti Akademického senátu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.