V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 54 ods. 21, oznamujeme konanie obhajoby dizertačnej práce.

Obhajoby dizertačných prác sa budú konať 30. 6. 2022 na Obchodnej fakulte EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, nasledovne

 • miestnosť D211, 1. posch.:
  • 09:00 Ing. Barbora Družbacká
  • 10:30 Ing. Simona Krivosudská
  • 12:30 Ing. Anabela Luptáková
 • zasadačka dekana 1B02, 1. posch.:
  • 09:00 Ing. Renáta Ševčíková
  • 10:30 Ing. Dominika Vernerová
  • 12:30 Ing. Marek Kukura

Viac informácií v oznámení o konaní obhajoby dizeratačnej práce TU.

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.