Zmena názvu sa týka pôvodného študijného programu podnikanie v obchode.

 

Vážené študentky,
vážení študenti,

dovoľujem si Vás touto cestou informovať, že Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo schválila zmenu názvu študijného programu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave k termínu začiatku akademického roka 2022/2023 takto:

pôvodný názov študijného programu: podnikanie v obchode
nový názov študijného program: biznis a marketing.

Uvedená zmena sa týka všetkých študentov na prvom stupni štúdia v dennej a externej forme.

Programová rada študijného programu navrhla zmenu názvu z dôvodu, že názov študijného programu biznis a marketing lepšie reflektuje profil absolventa, ktorý orientovaný na sféru podnikania  akejkoľvek oblasti. Presnejšie nadväzuje na samotný obsah a štruktúru študijného programu, tvoreného predmetmi marketingového zamerania so zreteľom na charakter marketingu  ako hlavnej podnikateľskej filozofie a koncepcie podnikania a riadenia podniku, čím vytvára vhodnú platformu pre naplnenie vzdelávacích cieľov a výstupov ako aj pre indikované povolania.

Nový názov študijného programu je aktuálny, moderný a príťažlivý pre mladú generáciu. Je plne kompatibilný s názvami programov obdobného zamerania na prestížnych univerzitách v zahraničí. Programová rada pri zmene názvu vychádzala aj z konzultácii so subjektmi hospodárskej praxe, ktorí vyjadrili podporu tejto zmene. Dovoľujem si preto vysloviť presvedčenie, že táto  zmena s orientáciou na biznisové zameranie študijného programu bude pre Vás pozitívnou zmenou vo Vašom štúdiu.

 

Bratislava 5. 9. 2022

 

Doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc., v.r.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.