9. novembra 2022 sa uskutočnili doplňujúce voľby členov Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v Bratislave za študentskú časť.

 

V priamych voľbách s tajným hlasovaním boli do Akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2018 – 2022 zvolení študenti:

Katarína DUDEKOVÁ

Alexandra Anna FLOREKOVÁ

Bianka JURINCOVÁ

 

Oznámenie volebnej komisie o výsledku doplňujúcich volieb člena študentskej časti Akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.