Načítavam stránku...
 • Príloha 1 - PRIHLASOVACÍ PROTOKOL
 • Príloha 2 - POSUDOK študentskej práce v ŠVOČ Obchodná fakulta
 • Príloha 3 - OSNOVA študentskej práce v ŠVOČ Obchodná fakulta

Akademický rok 2018/2019

Fakultné kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 30. 4. 2019.

1. stupeň

 1. miesto získala Kristína GAŽIOVÁ s prácou na tému Moderné navigačné technológie a ich aplikácia v cestovnom ruchu, ktorej vedúci práce bol Ing. Peter Červenka, PhD.
 2. miesto získala Terézia MIŠOVIČOVÁ s prácou na tému Marketingová komunikácia Divadla na TrakOch. Vedúcou práce bola Ing. Miroslava Loydlová, PhD.
 3. miesto získala Dominika BUČANOVÁ s prácou na tému Kreatívny manažment v podniku služieb, ktorej vedúcou práce bola Ing. Viola Šuterová, PhD.

2. stupeň:

 1. miesto získali  Bc. Alica HABURAJOVÁ, Bc. Róbert HULA a Bc. Simona KURICOVÁ s prácou na tému RainBrain – systém na efektívne využívanie dažďovej vody. Vedúcou práce bola Ing. Veronika Nekolová, PhD.
 2. miesto získala Bc. Alena PIRKOVSKÁ s prácou na tému Tradície a zvyky v cestovnom ruchu, ktorej vedúcou práce bola Ing. Miroslava Čukanová, PhD.
 3. miesto získala Bc. Anabela LUPTÁKOVÁ s prácou na tému Inovácia kategórie produktu  Kvantifikácia vplyvu sankcií na vývoj zahraničného obchodu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou a ich efektívnosť. Vedúcou práce bola doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

Akademický rok 2017/2018

Fakultné kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 3. 5. 2018.

1. stupeň

 1. miesto získal Michal VÁVRA s prácou na tému Integrácia inteligentných systémov do podnikového prostredia, ktorému vedúci práce bol Ing. Peter Červenka, PhD.

2. stupeň:

 1. miesto získala  Bc. Alžbeta ŠIMJAKOVÁ s prácou na tému Digitálny marketing vybranej spoločnosti. Východiská a navrhovaný postup implementácie, ktorej vedúcim práce bol doc. Ing.  Andrej Miklošík, PhD.
 2. miesto získala Bc. Barbora HARGAŠOVÁ s prácou na tému Znižovanie plytvania potravinami v domácnostiach. Vedúcou práce bola Ing. Paulína Krnáčová, PhD.
 3. miesto získali Bc. Martin GALLO, Bc. Viktor DRUGDA, Bc. Alexandra ĎURICOVÁ a Bc. Eva GARAIOVÁ s prácou na tému Inovácia kategórie produktu "Cestovanie" v obchodnej firme“. Vedúcou práce bola Ing. Veronika Nekolová, PhD.

Akademický rok 2016/2017

Fakultné kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 4. 5. 2017.

1. stupeň

 1. miesto získala Katarína Hrubovčáková s prácou na tému Analýza vybraných burzových indexov, ktorej vedúcim práce bol Ing. Jamal Hasan, PhD.
 2. miesto získala Tamara Tchuríková s prácou tému Prínosy služby Digital Sales. Vedúcou práce bola Ing. Ingrid Potisková, PhD.
 3. miesto získali Lucia Tisovčíková, Mária Smatanová a Alexandra Šmehýlová s prácou na tému Expanzia firmy Víno Nitra s.r.o. a jej obchodné aktivity v Číne. Vedúcou práce bola RNDr. Janka Pásztorová, PhD.

2. stupeň:

 1. miesto získala Bc. Mária Halvoníková s prácou na tému Online marketingové nástroje v aktivitách neziskovej organizácie Platforma žien Slovenska, ktorej vedúcim bol Ing.  Peter Červenka, PhD.
 2. miesto získali Bc. Marcela Miklovičová, Bc. Monika Miščáková, Bc. Alena Pastuchová a Bc. Lenka Pavlíčková s prácou na tému Návrh stratégie zavedenia "to-go-cofee" a vlastného termohrnčeka v kaviarni FoxfordVedúcou práce bola doc. Ing. Ľubica Knošková, PhD.
 3. miesto získal Bc. Alexander Frasch s prácou na tému Výskyt asymetrických informácií v cestovných kanceláriách a agentúrach. Vedúcou práce bola prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

Akademický rok 2015/2016

Fakultné kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 4. 5. 2016 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

1. stupeň

 1. miesto získal Martin Garaj s prácou na tému Vplyv vybraných faktorov na vývoj cien nehnuteľností, ktorej vedúcim práce bol Ing. Dušan Steinhauser
 2. miesto získal Martin Mondok s prácou tému Podnikateľský pán "Posilňovňa Silver Line". Vedúcou práce bola Ing. Iveta Fodranová, PhD.
 3. miesto získala Simona Stratená s prácou na tému Vplyv ropy na vývoj HDP Slovenska. Vedúcim práce bol Ing. Stanislav Zábojník, PhD.

2. stupeň:

 1. miesto získala Bc. Miroslava Prváková s prácou na tému Súčasný stav a vývojové tendencie na trhu práce, ktorej vedúcou bola Ing. Veronika Nekolová, PhD.
 2. miesto získala Bc. Miriama Lipčáková s prácou na tému Perspektíva rýchlo rastúcich podnikov v terciárnom sektore na Slovensku. Vedúcou práce bola Ing. Iveta Fodranová, PhD.
 3. miesto získal Bc. Alexander Frasch s prácou na tému Severný Cyprus ako nová destinácia na slovenskom trhu, inovatívne možnosti propagácie a podpory predaja v krízových časoch. Vedúcim práce bol Ing. Ján Rudolf, PhD.

Akademický rok 2014/2015

Fakultné kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 23. 4. 2015 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

za 1. stupeň štúdia:

 1. miesto získala Paulína OČKAJOVÁ s témou práce Vplyv Abenomiky na ekonomiku Japonska, ktorej vedúcou práce bol Ing. Ján Dráb
 2. miesto získala Alexandra LUKÁČOVÁ s témou práce Nové trendy v oblasti komunikácie spoločnosti Martinus.sk so zákazníkom, ktorej vedúcou práce bola Ing. Ingrid Potisková, PhD.
 3. miesto získala Daniela REJDUGOVÁ s témou práce Ruské potravinové embargo a jeho vplyv na medzinárodné spoločenstvo. Vedúcim práce bol Ing. Lukáš Harvánek

za 2. stupeň štúdia:

1. – 2. miesto získala Bc. Zuzana KOĽADOVÁ s prácou na tému Zhodnotenie súčasných zahranično-obchodných vzťahov EÚ s Ruskou federáciou na základe indexu komplementarity, ktorej vedúcou práce bola doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

1. – 2. miesto získala Bc. Jana SOTÁKOVÁ s prácou na tému Dovoz mongolskej kašmírovej látky. Vedúcou práce bola Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.

3. miesto získala Bc. Mária POTANKOVÁ s prácou na tému Testovanie účinnosti inovovanej metodiky brand personality, ktorej vedúcou práce bola Ing. Mgr. Janka Kopaničová, PhD.

Akademický rok 2013/2014

Finálové kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 6. 5. 2014. V tomto roku si Obchodná fakulta pripomína 45. výročie svojho založenia, a tak aj tento ročník bol do istej miery pamätný. Čestným predsedom komisie bola prof. Ing. Helena Strážovská, PhD., ktorá sa na vzniku a organizácii súťaže podieľala.

za I. stupeň štúdia:

 1. miesto získal študent 1. ročníka Marek ZELENIAK s témou práce „SMART: Návrh nástroja na neustále zlepšovanie udržateľných podnikateľských aktivít“, vedúcou práce bola Ing. Mária Vasiľová, PhD.
 2. miesto získali študentky 1. ročníka Bibiána SOTÁKOVÁ a Karina ZUŠŤÁKOVÁ so spoločnou témou práce „Ako Power Coffe „nakopla“ študentov na OF“, vedúcou práce bola Ing. Katarína Chomová, PhD.
 3. miesto získala študentka 2. ročníka Lucia KOVÁČIKOVÁ s témou práce „Ukazovateľ zahraničného obchodu „Trade in Value Added (TiVA)““, vedúcim práce bol Ing. Stanislav Zábojník, PhD.

za II. stupeň štúdia:

 1. miesto získali študentky 1. ročníka Bc. Eva BUČÁNYOVÁ, Bc. Simona FANČOVIČOVÁ, Bc. Veronika FANDLOVÁ a Bc. Zdenka FÁBEROVÁ so spoločnou témou práce „Návrh produktu Moja karta“, vedúcou práce bola Ing. Ľubica Knošková, PhD.
 2. miesto získal študent 2. ročníka Bc. Martin DANYS s témou práce „Affiliate portál“, vedúcim práce bol Ing. Jamal Hasan, PhD.
 3. miesto získali študentky 1. ročníka Bc. Zuzana KONRÁDOVÁ, Bc. Lucia KOŠÍKOVÁ, Bc. Nikola KOVAČOVICOVÁ, Bc. Dagmar KRAUSOVÁ a Bc. Gabriela KRIŽANOVÁ so spoločnou témou práce „Marketingový prieskum – spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s.“, vedúcim práce bol Ing. Peter Filo, PhD. 

 

Víťazi v oboch stupňoch štúdia boli odmenení nasledovne:

1. miesto - 400,- EUR

2. miesto - 300,- EUR

3. miesto - 200,- EUR

Akademický rok 2012/2013

Fakultné kolo sa uskutočnilo 9. 5. 2013.

za I. stupeň štúdia:

 1. miesto získal študent 2. ročníka Marek BELLAY s témou práce „Vytvorenie elektronickej kartotéky v MS Exel“vedúci práce Ing. Marian Poláček,
 2. miesto získal študent 2. ročníka Juraj KUČERA s témou práce „Vinárstvo Kučera“, vedúca práce Ing. Zuzana Lukačovičová, PhD.,
 3. miesto získala študentka 3. ročníka Jana ZAJACOVÁ s témou práce „Business plán – založenie domova dôchodcov“, vedúca práce Ing. Iveta Fodranová, PhD.

za II. stupeň štúdia:

 1. miesto získala študentka 1. ročníka Bc. Petronela ALTIOVÁ s témou práce „Simulácia exportnej operácie“vedúca práce Ing. Valéria Svobodová, PhD.,
 2. miesto získali študenti 1. ročníka Bc. Martina GALLIKOVÁ, Bc. Matej HELD a Bc. Laura HRUBÍKOVÁ so spoločnou témou práce „Marketing tajného kina“, vedúci práce Ing. Ľuboš Oláh,
 3. miesto získal študent 1. ročníka Bc. Matej HELD s témou práce „Hybné sily konkurencie v dobe internetu“, vedúci práce Ing. Rastislav Strhan, PhD.

Práce študentov Mareka Bellaya za I. stupeň štúdia a Bc. Petronely Altiovej za II. stupeň štúdia postupujú na ocenenie rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Víťazi v oboch stupňoch štúdia boli odmenení nasledovne:

1. miesto - 400,- EUR

2. miesto - 300,- EUR

3. miesto - 200,- EUR

Akademický rok 2011/2012

Fakultné kolo sa uskutočnilo 3. 5. 2012

za I. stupeň štúdia:

 1. miesto získal študent 3. ročníka Matej HELD s témou práce „Mobilná rozšírená realita v cestovnom ruchu“vedúci práce Ing. Vladimír Mlynčár
 2. miesto získala študentka 3. ročníka Lenka JANEGOVÁ s témou práce „Využitie synergie kreativity a emocionálnej inteligencie personálu v službách“, vedúca práce Ing. Viola Šuterová, PhD.
 3. miesto získala študentka 2. ročníka Hana CAGÁŇOVÁ s témou práce „Vplyv kvality vysokých škôl na exportnú výkonnosť krajiny“, vedúci práce Ing. Stanislav Zábojník, PhD.

za II. stupeň štúdia:

 1. miesto získal študent 2. ročníka Bc. Michal SKIRČÁK s témou práce „Ponuka Last Minute v prostredí internetu“vedúci práce Mgr. Attila Pólya, PhD.
 2. miesto získal študent 2. ročníka Bc. Jakub ROSA s témou práce „Model webovej stránky obchodnej firmy“, vedúci práce Mgr. Attila Pólya, PhD.
 3. miesto získala študentka 2. ročníka Bc. Veronika ŠTRNÁĽOVÁ s témou práce „Priame zahraničné investície Číny v regióne Latinskej ameriky a Karibiku“, vedúca práce Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

 

Víťazi v oboch stupňoch štúdia boli odmenení nasledovne:

1. miesto - 400,- EUR

2. miesto - 300,- EUR

3. miesto - 200,- EUR

Akademický rok 2010/2011

Dňa 4. 5. 2011 sa uskutočnilo fakultné kolo ŠVOČ, v ktorom boli prezentované práce 14 tímov a jednotlivcov. Odborná komisia rozhodla o umiestnení na prvých troch miestach nasledovne:

 1. miesto získali študentky Bc. Soňa Rychtáriková a Bc. Miroslava Zváčová s témou spoločnej práce "Návrh stratégie nového produktu : Zlatý bažant Slivka", vedúci práce - Ing. Rastislav Strhan, PhD.
 2. miesto získala študentka Bc. Zuzana Tylková s témou práce "Potenciál rozvoja ubytovania pre mladých v SR ako destinácií cestovného ruchu", (vedúci práce - doc. Ing. Pavol Kita, PhD.)
 3. miesto získala študentka Martina Balážová s témou práce "Nástroje komunikácie pre podnikateľské účely vo virtuálnom prostredí", vedúci práce - Ing. Ivan Hlavatý  a študent Peter Belušík s témou práce "Využitie internetu pri obchodovaní na burze", vedúci práce - Ing. Marián Poláček.

Výhercom srdečne blahoželáme.

§ 1 Základné ustanovenia

1.1 Študentská vedecká odborná činnosť (ďalej ŠVOČ) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej OF) je súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti, realizovaná formou tvorivej vedeckej a odbornej práce študentov.

1.2 Hlavným cieľom ŠVOČ na OF je vyhľadávanie študentských talentov v rôznych oblastiach odborných činností OF, vytváranie predpokladov na permanentnú vedeckú a odbornú prácu a individuálny rozvoj tvorivých schopností študentov.

1.3 Do ŠVOČ sa zapájajú študenti všetkých foriem štúdia študujúci na OF na I. a II. stupni cez určené odborné predmety alebo na základe vlastného rozhodnutia ako členovia riešiteľských tímov samostatných výskumných úloh, projektov alebo študentských dní.

1.4 ŠVOČ sa realizuje formou individuálnej alebo tímovej tvorivej činnosti študentov na jednotlivých katedrách, pracoviskách i mimo pracovísk Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci:

 1. odborných predmetov počas štúdia na I. alebo II. stupni, alebo
 2. pod vedením vedeckého pracovníka alebo interného doktoranda v rámci samostatných výskumných úloh a projektov alebo vlastnej témy študenta.

1.5 Výsledky ŠVOČ sú študentské práce s možnou prezentáciou až v troch kolách:

 1. seminárne kolá,
 2. katedrálne kolá odborných sekcií (v závislosti od počtu súťažiacich),
 3. finálne ročníkové kolo na Konferencii ŠVOČ na Obchodnej fakulte.

1.6 Hmotne a finančne sa ŠVOČ zabezpečuje z prostriedkov OF, nadácií a od sponzorov.

 

§ 2 Orgány na zabezpečenie ŠVOČ

2.1 Organizačným, metodickým a poradným orgánom pre zabezpečenie ŠVOČ na OF je Rada ŠVOČ (ďalej iba „Rada“), ktorú menuje dekan OF a jej členmi sú:

 • prodekan pre vedu a doktorandské štúdium – predseda,
 • prodekan pre rozvoj OF – podpredseda,
 • menovaní pedagogickí pracovníci – člen,
 • menovaní vedecko-výskumní pracovníci – člen,
 • menovaní interní doktorandi OF – člen,
 • menovaní študenti OF na návrh študentského parlamentu OF – člen,
 • menovaný zástupca študentského parlamentu – tajomník Rady.

2.2 Vedúcimi prác ŠVOČ sú niektorí z nasledovných pracovníkov OF:

 1. pedagógovia, ktorí vedú semináre v predmetoch podľa bodu 1.4,
 2. vedeckí pracovníci OF – pre práce mimo pedagogického procesu,
 3. interní doktorandi OF – pre práce mimo pedagogického procesu.

2.3 Recenzenti prác sa vyžadujú len v prípade, ak je práca zadaná z podniku hospodárskej praxe, v takom prípade je recenzentom zástupca podniku.

 

§ 3 Seminárne kolo

3.1 Témy na seminároch: Vyučujúci v určených odborných predmetoch zadávajú témy pre seminárne práce v danom semestri prioritne buď na základe odporúčania Rady alebo podľa vlastného uváženia v zmysle osnovy príslušného študijného predmetu alebo odboru.

3.2 Témy z hospodárskej praxe: Rada môže vždy na začiatku semestra odporučiť garantom a vyučujúcim v predmetoch tie oblasti alebo témy, v ktorých sa môžu zadávať témy seminárnych prác, ak tieto oblasti alebo témy vyplývajú z požiadaviek hospodárskej praxe.

3.3 Vlastné témy: Talentovaní študenti OF si môžu vybrať aj vlastné témy alebo témy vyplývajúce z ich zapojenia do vedeckých a výskumných projektov alebo projektoch spracovaných na iných ako určených odborných predmetoch. Takéto práce sa zúčastňujú iba finálneho kola.

3.4 Vedúci práce: Témy riešené na seminároch v odborných premetoch sú súčasťou študijných povinností, vtedy je vedúcim práce učiteľ vyučujúci daný predmet v príslušnom seminári, v ktorom študent vypracoval prácu. Témy riešené v samostatných výskumných úlohách a projektoch sú nad rámec študijných povinností, vtedy je vedúcim práce riešiteľ vedeckého alebo výskumného tímu alebo jeho zástupca.

3.5 Seminárne kolo ŠVOČ prebehne v rámci tých určených predmetov I. a II. stupňa v zimnom aj letnom semestri, v ktorých je súčasťou pedagogického procesu aj vypracovanie a prezentácia seminárnej práce podľa pokynov vyučujúceho.

3.6 Formát práce: Seminárne práce postupujúce do finálnej súťaže spracuje študent alebo tím do formátu práce ŠVOČ (podľa osnovy v prílohe 3). Prihlasovací protokol (bod 4.3) doručí študent bezprostredne po uzavretí seminárneho kola tajomníkovi Rady. 

3.7 Najúspešnejšie práce podľa bodového hodnotenia alebo aj ďalšie práce podľa návrhu vyučujúceho predmetu v seminári postupujú do finálnej súťaže na Konferencii ŠVOČ na OF. Na jedného vyučujúceho pripadnú najviac 2 postupujúce práce.

3.8 Výhody pre účastníkov seminárneho kola:

 1. zoznam postupujúcich prác a študentov do finálového kola bude zverejnený na portáli OF. Zoznam je podkladom pre študentov ako referencia o účasti v ŠVOČ;
 2. každá téma práce vo ŠVOČ môže byť súčasťou prípravy na vypracovanie bakalárskej, inžinierskej, doktorandskej alebo výskumnej práce;
 3. OF uprednostní účasť úspešných študentov na vlastných odborných, spoločenských a talentových podujatiach, alebo im zabezpečí účasť na významných národných alebo medzinárodných podujatiach, ktoré organizujú partneri OF z hospodárskej praxe.

 

§ 4 Finálna súťaž na Konferencii ŠVOČ na Obchodnej fakulte

4.1 Finálna súťaž prebieha ako Konferencia ŠVOČ na OF a má charakter súťaže, ktorá sa podľa potreby môže organizovať v dvoch kolách:

 • v odborných katedrálnych sekciách – pri počte viac ako 12 súťažiacich,
 • vo finálovom kole – pri počte do 12 súťažiacich.

4.2 Termíny finálnej súťažepríslušného ročníka budú vyhlásené vždy na začiatku letného semestra bežiaceho akademického roka. Zúčastnia sa ho postupujúci zo seminárneho kola zimného a letného semestra príslušného akademického roka ako aj individuálne práce študentov riešené vo výskumnej úlohe alebo projekte. Informácie o termíne konania, prípadne špecifikácie odborných sekcií a ďalšie pokyny sa zverejňujú na web stránke OF a na vývesných tabuliach jednotlivých katedier a OF.

4.3 Prihlasovací protokol do finálového kola:Študenti odovzdávajú spracovaný formát práce ŠVOČ na potreby organizácie súťaže minimálne 7 dní pred zasadnutím odbornej sekcie alebo finálového kola Konferencie ŠVOČ. Ku všetkým prácam, ktoré sa zúčastnia finálnej súťaže, vystaví prihlasujúci študent(i) protokol o práci (príloha 1), podpísaný vedúcim práce a spracovaný príspevok na publikovanie v odbornej tlači (AJ alebo SJ) resp. na web OF (SJ a AJ).

4.4 Recenzent:Ak je práca vyhotovená na požiadavku hospodárskej praxe, doloží prihlasujúci k prihlasovaciemu protokolu aj recenzný posudok (príloha 2), ktorý vypracuje zástupca firmy alebo organizácie z hospodárskej praxe.

4.5 Súťažné kolá v odborných katedrálnych sekciáchsa realizujú pred komisiou, ktorú menuje predseda Rady (komisie sú minimálne 3 členné), vždy podľa potreby vyplývajúcej z aktuálneho počtu súťažiacich. Činnosť hodnotiacich komisií a priebeh rokovaní v sekciách riadia predsedovia komisií v závislosti od harmonogramu Konferencie ŠVOČ.

4.6 Prezentácie:Priebeh prezentácií v odbornej sekcii alebo na finálovom kole pozostáva z vystúpení študentov prezentujúcich svoju prácu (zahrňujúceho resumé v anglickom jazyku) a z rozpravy k danému vystúpeniu. Na prezentáciu je odporúčaný rozsah 10 minút a na diskusiu 10 minút. Rokovacími jazykmi sú: slovenčina a angličtina.

4.7 Hodnotenie:Vo finálnej súťaži prezentujú súťažiaci práce pred komisiami menovanými predsedom Rady. Vyhodnotenie prác prebieha bodovaním členmi komisie osobitne za práce na I. resp. II. stupni, pričom sa ku každej práci uvedenie navrhované poradie. Práce sa zoradia podľa dosiahnutého umiestnenia. V prípade rovnosti bodov sa udelí viac rovnakých umiestnení.

4.8 V každej odbornej sekcii sa udeľuje 1., 2. a 3. miesto. Okrem toho môžu byť udelené aj ceny sponzorov. Ak práce nedosahujú požadovanú úroveň, hodnotiaca komisia nemusí udeliť žiadnu cenu. Najlepšie ocenené práce postupujú do finálového kola Konferencie ŠVOČ v počte podľa pokynov predsedu Rady.

4.9 Predsedovia komisií v odbornej sekcii doručia 3 dni po rokovaní v odborných sekciách zoznam postupujúcich prác tajomníkovi Rady. V zozname bude uvedené meno autora, meno vedúceho práce, názov práce, meno recenzenta. Zároveň odovzdajú 1 exemplár práce, resp. ich elektronickú verziu a prípadné posudky recenzentov.

4.10 Výhody pre účastníkov finálneho kola:

 1. práce, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach vo finálnom kole Konferencie ŠVOČ, budú ocenené Cenou dekana OF.
 2. práce umiestnené na prvom mieste za 1. a 2. študijný stupeň budú nominované na Cenu rektora EU resp. medzinárodnú súťaž ŠVOČ.
 3. všetci účastníci finálneho kola získajú body podľa smernice o ubytovaní študentov.  

 

§ 5 Záverečné ustanovenia

5.1 Tento Štatút ŠVOČ bol schválený na zasadnutí Kolégia dekana OF dňa 24.10.2011.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?