Načítavam stránku...

Členovia odborovej komisie študijného odboru 3.3.10 Obchod a marketing

študijný program Marketingový a obchodný manažment

prof. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc. - predsedníčka

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. - podpredseda

prof. Ing. Viera ČIHOVSKÁ, PhD.

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc.

prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD.

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

 

Externí členovia

prof. RNDr. Ing. Karol ACHIMSKÝ, CSc.- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

Dr. h. c. prof. Ing. Peter BIELIK, PhD. -  Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. - KON-RAD, s. r. o., Bratislava

prof. Ing. Mária ROSTÁŠOVÁ, PhD. - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

doc. Ing. Mária ZÚBKOVÁ, PhD. - Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

Členovia odborovej komisie študijného odboru 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky

študijný program Ekonomika obchodu a služieb

prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. - predseda

doc. Ing. Mária DZUROVÁ, PhD. - tajomníčka

prof. Ing. Viera ČIHOVSKÁ, PhD.

prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc.

doc. Ing. Ľubica KNOŠKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

prof. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc.

 

Externí členovia

Dr. h. c. prof. Ing. Peter BIELIK, PhD. - Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

prof. Ing. Ľubomír GURČÍK, CSc. - Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. - KON-RAD, s. r. o., Bratislava

doc. Ing. Jana ŠTOFILOVÁ, CSc. - Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno

Ing. Pavol WEISS, CSc. - Ústav turizmu, s. r. o., Bratislava

 

Členovia odborovej komisie študijného odboru 3.3.18 Medzinárodné podnikanie

študijný program Manažment medzinárodného podnikania

prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD. - predseda

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.  - podpredsedníčka

doc. Ing. Denisa ČIDEROVÁ, PhD., M.A.

doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.- HSG

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.

doc. Ing. Viera RUŽEKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Otília ZORKÓCIOVÁ, PhD.

 

Externí členovia

prof. Ing. Kajetána HONTYOVÁ, PhD. - Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Praha

Ing. Anton KELEŠI, PhD. - DSV Solutions Slovakia, s. r. o., Senec

doc. Ing. Saleh Mothana OBADI, PhD. - Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

prof. Ing. Mgr. Renáta PITOŇÁKOVÁ, PhD. - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Ing. Robert SPIŠÁK, PhD. - AZC, a. s., Bratislava

prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

 

Členovia odborovej komisie študijného odboru 3.3.19 Svetová ekonomika

študijný program Svetová ekonomika

doc. Ing. Otília ZORKÓCIOVÁ, PhD. - predsedníčka

doc. Ing. Saleh Mothana OBADI, PhD. - podpredseda - Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.- HSG - tajomníčka

prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.

doc. Ing. Viera RUŽEKOVÁ, PhD.

 

Externí členovia

prof. Ing. Soňa FERENČÍKOVÁ, PhD. - Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle, Bratislava

Dr. h. c. prof. Ing. Ľudmila LIPKOVÁ, CSc. - Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. Dr. Ing. Workie Tiruneh MENBERE, PhD. - Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Dr. h. c. prof. Ing. Milan ŠIKULA, DrSc. - Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?