„Rozvrh na doktorandskom štúdiu bude v každom akademickom roku nahodený do Akademického informačného systému (AiS2) a jednotliví študenti si ho môžu pozrieť podľa svojho mena, príp. ročníka a študijného programu.“