Zimný semester 2022/2023

 

1. ročník

  • študijný program marketingový a obchodný manažment

Povinné predmety – marketingový manažment II, zásady a metódy vedeckej práce

  • študijný program manažment medzinárodného podnikania

Povinné predmety - medzinárodné podnikanie a integračné procesy, metodológia vedeckej práce

2. ročník

  • študijný program marketingový a obchodný manažment

Povinné predmety – manažérske a marketingové poradenstvo

Výberové predmety – empirický výskum v marketingu, inovácie a riadenia podnikov

  • študijný program manažment medzinárodného podnikania

Povinné predmety – stratégia a manažment medzinárodného podnikania

Výberové predmety – kvantitatívne metódy v empirickom výskume