Zásady organizácie doktorandského štúdia

 

Zásady organizácie doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Kontaktná osoba poverená vykazovaním publikačnej činnosti na fakulte

HLAVATÝ, Ivan, Ing.

HLAVATÝ, Ivan, Ing.

analytik-metodik

administratívny pracovník

1A.12 +421 2 6729 1141

Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave