Akademický rok 2021/2022

 

Harmonogram 1. a 2. stupňa štúdia

denné štúdium

externé štúdium

Zápis na 1. stupeň štúdia

1. ročník

6. 9. – 8. 9. 2021

2. ročník

2. 9. – 3. 9, 8. 9. 2021

3. ročník

9. 9. – 13. 9. 2021

2. 9. 2021

4. ročník

2. 9. 2021

Zápis na 2. stupeň štúdia

1. ročník

6. 9. – 9. 9. 2021

2. 9. 2021

2. ročník

2. 9., 3. 9., 10. 9., 13. 9. 2021

6. 9. 2021

3. ročník

7. 9. 2021

Slávnostné otvorenie akademického roka

20. 9. 2021

Výučba v zimnom semestri

20. 9. – 17. 12. 2021
okrem 29. 10. 2021, 1. 11. 2021, 2. 11. 2021 a 17. 11. 2021

17. 9. – 18. 12. 2021
okrem 30. 10. 2021

Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov

13. 12. – 17. 12. 2021

13. 12. – 18. 12. 2021

Skúškové obdobie zimného semestra

20. 12. – 23. 12. 2021
3. 1. – 4. 2. 2022

Jarné prázdniny

7. 2. – 11. 2. 2022

Výučba v letnom semestri

 

okrem záverečných ročníkov

14. 2. – 13. 5. 2022
okrem 15. 4. 2022, 18. 4. 2022

11. 2. – 7. 5. 2022
okrem 15. 4. 2022, 16. 4. 2022

v záverečných ročníkoch

14. 2. – 29. 4. 2022
okrem 15. 4. 2022, 18. 4. 2022

11. 2. – 23. 4. 2022
okrem 15. 4. 2022, 16. 4. 2022

Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov

 

okrem záverečných ročníkov

9. 5. – 13. 5. 2022

v záverečných ročníkoch

25. 4. – 30. 4. 2022

Výberové konanie na program Erasmus+ štúdium na akademický rok 2022/2023

február 2022

Odovzdávanie diplomových prác

 

pre riadny termín štátnych skúšok

do 19. 4. 2022

pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok

do 6. 7. 2022

Odovzdávanie bakalárskych prác

 

 

pre riadny termín štátnych skúšok

do 22. 4. 2022

pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok

do 6. 7. 2022

Skúškové obdobie letného semestra

 

okrem záverečných ročníkov

16. 5. – 2. 7. 2022*

v záverečných ročníkoch

2. 5. – 13. 5. 2022

Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu

 

riadny termín štátnych skúšok

23. 5. – 27. 5. 2022

opravný a náhradný termín štátnych skúšok

23. 8. – 26. 8. 2022

Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu

 

riadny termín štátnych skúšok

30. 5. – 3. 6. 2022

opravný a náhradný termín štátnych skúšok

23. 8. – 26. 8. 2022

Prihlasovanie na opravný a náhradný termín štátnych skúšok na inžinierskom a bakalárskom štúdiu

do 11. 7. 2022

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia

13. – 16. 6. 2022

Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia

13. – 20. 6. 2022

Promócie na 1. stupni štúdia

20. 6. – 1. 7. 2022

Promócie na 2. stupni štúdia

20. 6. – 1. 7. 2022

Obdobie hlavných prázdnin

4. 7. – 31. 8. 2022

Harmonogram 3. stupňa štúdia

denné a externé štúdium

Zápis na 3. stupeň štúdia 

2. 9. – 3. 9. 2021

Výberové konanie na program Erasmus+ - stáže na akademický rok 2021/2022

individuálne termíny

Promócie na 3. stupni štúdia

4. 10. – 8. 10. 2021

Výučba v zimnom semestri na 3. stupni štúdia

20. 9. – 17. 12. 2021
okrem 29. 10. 2021, 1. 11. 2021, 2. 11. 2021 a 17.11. 2021

Skúškové obdobie zimného semestra

20. 12. – 23. 12. 2021
3. 1. – 4. 2. 2022

Jarné prázdniny

7. 2. – 11. 2. 2022

Výberové konanie na program Erasmus+ - štúdium na akademický rok 2022/2023

február 2022

Odovzdávanie projektov dizertačných prác na dizertačnú skúšku k pripomienkovaniu na katedru a oponentovi

do 11. 2. 2022

Odovzdávanie projektov dizertačných prác a prihlasovanie sa na dizertačnú skúšku na referáte pre doktorandské štúdium

do 28. 2. 2022

Štátne skúšky – Dizertačné skúšky

marec 2022

Výučba v letnom semestri na 3. stupni štúdia

14. 2. – 13. 5. 2022
okrem 15. 4. 2022 a 18. 4. 2022

Rozšírené vedecké zasadnutia katedier (RVZK) - absolvovanie

do 31. 3. 2022

Skúškové obdobie letného semestra

16. 5. – 2. 7. 2022*

Odovzdávanie dizertačných  prác k obhajobe na   referát pre doktorandské štúdium

do 20. 5. 2022

Štátne skúšky – Obhajoby dizertačných prác

27. 6. – 1. 7. 2022
22. 8. – 31. 8. 2022

Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia

24. 6. 2022

Obdobie hlavných prázdnin

4. 7. – 31. 8. 2022

Erasmus+

Termíny

Výberové konanie na program Erasmus+ stáže na akademický rok 2021/2022

individuálne termíny

Výberové konanie na program Erasmus+ štúdium na akademický rok 2022/2023

február 2022

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 13:30 hod.

Prerokovalo: Kolégium dekana OF dňa 22. 2. 2021

 

Akademický rok 2020/2021

 

Na základe opatrenia rektora č. 11/2020 boli prijaté zmeny v harmonograme akademického roka 2020/2021 na Obchodnej fakulte, ktoré sú zvýraznené tučným písmom.

Harmonogram I. a II. stupňa štúdia

denné štúdium

externé štúdium

Zápis na I. stupeň štúdia 1. ročník 2. 9. – 3. 9. 2020 8. 9. 2020
2. ročník 4. 9. – 8. 9. 2020 9. 9. 2020
3. ročník 9. 9. – 11. 9. 2020 9. 9. 2020
4. ročník 9. 9. 2020
Zápis na II. stupeň štúdia  1. ročník 2. 9. – 7. 9. 2020 3. 9. – 7. 9. 2020
2. ročník 8. 9. – 11. 9. 2020 8. 9. 2020
3. ročník 9. 9. – 10. 9. 2020
Slávnostné otvorenie akademického roka  21. 9. 2020 zrušené
Úvodné informácie pre študentov 1. ročníka 4. 9. 2020
Výberové konanie na program Erasmus+ stáže na akademický rok 2020/2021 individuálne termíny
Výučba v zimnom semestri 21. 9. – 18. 12. 2020
5. 10. 2020 – 18. 12. 2020
okrem 30. 10. – 2. 11. 2020
19. 9. – 12. 12. 2020
26. 9. 2020 – 19. 12. 2020
okrem 31. 10. 2020
Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov 14. 12. – 18. 12. 2020
predtermíny zrušené
Skúškové obdobie zimného semestra 21. 12. – 22. 12. 2020
4. 1. – 5. 2. 2021
Jarné prázdniny 8. 2. – 12. 2. 2021
Výučba v letnom semestri 
  v 1. až 3. ročníku I. stupňa štúdia 
a v 1. a 2. ročníku II. stupňa štúdia
15. 2. – 14. 5. 2021
okrem 1. 4. až 6. 4. 2021
13. 2. – 8. 5. 2021
okrem 3. 4.; 1. 5. a 8. 5. 2021
v záverečnom ročníku I. stupňa štúdia
a v záverečnom ročníku II. stupňa štúdia 
15. 2. – 30. 4. 2021
okrem 1. 4. až 6. 4. 2021
13. 2. – 24. 4. 2021
okrem 3. 4. 2021
Udeľovanie priebežných hodnotení, zápočtov a predtermínov
  v 1. až 3. ročníku I. stupňa štúdia
a v 1. a 2. ročníku II. stupňa štúdia
10. 5. – 14. 5. 2021
v záverečnom ročníku I. stupňa štúdia
a v záverečnom ročníku II. stupňa štúdia          
26. 4. – 30. 4. 2021
Výberové konanie na program Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022 február 2021
Odovzdávanie diplomových prác
  pre riadny termín štátnych skúšok do 16. 4. 2021 
pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok do 2. 7. 2021
Odovzdávanie bakalárskych prác  
  pre riadny termín štátnych skúšok do 23. 4. 2021
pre opravný a náhradný termín štátnych skúšok do 2. 7. 2021
Skúškové obdobie letného semestra
  v 1. až 3. ročníku I. stupňa štúdia
a v 1. a 2. ročníku II. stupňa štúdia
17. 5. – 2. 7. 2021*
v záverečnom ročníku I. stupňa štúdia
a v záverečnom ročníku II. stupňa štúdia
3. 5. – 14. 5. 2021
Štátne skúšky na inžinierskom štúdiu 
  riadny termín štátnych skúšok 24. 5. – 28. 5. 2021
opravný a náhradný termín štátnych skúšok 23. 8. – 27. 8. 2021
Štátne skúšky na bakalárskom štúdiu 
  riadny termín štátnych skúšok 31. 5. – 4. 6. 2021
opravný a náhradný termín štátnych skúšok 23. 8. – 27. 8. 2021
Prihlasovanie na opravný a náhradný termín štátnych skúšok na inžinierskom a bakalárskom štúdiu do 12. 7. 2021
Prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia 14. 6. – 18. 6. 2021
Prijímacie skúšky na II. stupeň štúdia 14. 6. – 18. 6. 2021
Promócie na I. stupni štúdia 21. 6. – 2. 7. 2021
Promócie na II. stupni štúdia 28. 6. – 2. 7. 2021
Obdobie hlavných prázdnin 5. 7. – 31. 8. 2021

Harmonogram 3. stupňa štúdia

denné a externé štúdium

Zápis na 3. stupeň štúdia   2. 9. – 4. 9. 2020
Výberové konanie na program Erasmus+ stáže na akademický rok 2020/2021 individuálne termíny
Promócie na 3. stupni štúdia 1. 10. – 8. 10. 2020
Výučba v zimnom semestri na 3. stupni štúdia 21. 9. – 18. 12. 2020
okrem 30. 10. - 2. 11. 2020
Skúškové obdobie zimného semestra 21. 12. – 22. 12. 2020
4. 1. – 5. 2. 2021
Jarné prázdniny 8. 2. – 12. 2. 2021
Výberové konanie na program Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022 február 2021
Odovzdávanie projektov dizertačných prác na dizertačnú skúšku k pripomienkovaniu na katedru a oponentovi do 12. 2. 2021
Odovzdávanie projektov dizertačných prác a prihlasovanie sa na dizertačnú skúšku na referáte pre doktorandské štúdium do 26. 2. 2021
Štátne skúšky – Dizertačné skúšky marec 2021
Výučba v letnom semestri na 3. stupni štúdia 15. 2. – 7. 5. 2021
okrem 1. 4. – 6. 4. 2021
Rozšírené vedecké zasadnutia katedier (RVZK) - absolvovanie do 31. 3. 2021
Skúškové obdobie letného semestra 17. 5. – 2. 7. 2021*
Odovzdávanie dizertačných  prác k obhajobe na   referát pre doktorandské štúdium do 27. 5. 2021
Štátne skúšky – Obhajoby dizertačných prác 28. 6. – 2. 7. 2021 a 23. 8. – 31. 8. 2021
Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia 25. 6. 2021
Obdobie hlavných prázdnin 5. 7. – 31. 8. 2021

* v období prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia možno skúšať iba v popoludňajších hodinách po 13:30 hod.

Prerokovalo: Kolégium dekana OF dňa 3. 2. 2020