Načítavam stránku...

Informácie k prijímaciemu konaniu na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2018/2019

 

Vážení uchádzači o štúdium 1. stupňa štúdia (bakalársky) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

v nasledovnom prehľade vám dávame do pozornosti dôležité informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019.

 

Spoločné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave o prijímacom konaní nájdete aj na: https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani

 

Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa uskutoční 9. februára 2018 (piatok) od 9:00 do 13:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave. Viac informácií nájdete na: https://euba.sk/uchadzac/informacny-den-na-eu-v-bratislave

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?