Načítavam stránku...

Informácie k prijímaciemu konaniu na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2020/2021

 

Vážení uchádzači o štúdium 1. stupňa štúdia (bakalársky) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

v nasledovnom prehľade vám dávame do pozornosti dôležité informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2020/2021.

 

Spoločné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave o prijímacom konaní nájdete aj na: https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani

 

Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa uskutoční 7. februára 2020 (piatok) od 8:00 do 12:00, prezentačné stánky študijných programov Obchodnej fakulty a informačné prednášky o štúdiu na Obchodnej fakulte nájdete vo vestibule budovy V1 (budova Obchodnej fakulty - vstup do budovy zo zastávky MHD vľavo, bližšie k Aule EU v Bratislave). Viac informácií o informačnom dni nájdete na: https://euba.sk/uchadzac/informacny-den-na-eu-v-bratislave

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?