Načítavam stránku...

Informácie k prijímaciemu konaniu na 2. stupeň štúdia na akademický rok 2019/2020

 

Vážení uchádzači o štúdium 2. stupňa štúdia (inžiniersky) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave,

v nasledovnom prehľade vám dávame do pozornosti dôležité informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2019/2020:

  1. Akreditované študijné programy Obchodnej fakulty EU v Bratislave pre 2. stupeň štúdia
  2. Podmienky pre prijatie na 2. stupeň štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave
  3. Podávanie prihlásky na štúdium na Obchodnej fakulte EU na akademický rok 2018/2019 pre 2. stupeň štúdia
  4. Poplatok za prijímacie skúšky na Obchodnej fakulte EU v Bratislave
  5. Termín prijímacích skúšok na Obchodnú fakultu EU v Bratislave na akademický rok 2018/2019 pre 2. stupeň štúdia
  6. Obsah a priebeh prijímacích skúšok na Obchodnú fakultu EU v Bratislave na akademický rok 2018/2019 pre 2. stupeň štúdia
  7. Oznámenie rozhodnutia o prijatí, príp. neprijatí na štúdium 2. stupňa štúdia
  8. Ďalšie dôležité informácie pre prijatých uchádzačov na štúdium 2. stupňa štúdia

 

 

Spoločné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete aj na: https://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/podmienky-prijatia-a-prijimacie-konanie.

 

Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na 2. stupeň štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave pripravujeme. Viac informácií bude zverejnených na: https://euba.sk/uchadzac/informacny-den-na-eu-v-bratislave

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?