Informácie k prijímaciemu konaniu na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2021/2022

 

Vážení uchádzači o štúdium 1. stupňa štúdia (bakalársky) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

v nasledovnom prehľade vám dávame do pozornosti dôležité informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2021/2022.

 

Spoločné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave o prijímacom konaní nájdete aj na: https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani

 

Online informačný deň Obchodnej fakulty sa bude konať 5. februára 2021 o 14:00

- aktuálne informácie dostupné už čoskoro

- sleduj webstránku našej fakulty, FB alebo IG @obchodna.fakulta