Informácie k prijímaciemu konaniu na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2021/2022

 

Termín na podanie prihlášky je predĺžený do 19. apríla 2021

 

Vážení uchádzači o štúdium 1. stupňa štúdia (bakalársky) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

v nasledovnom prehľade vám dávame do pozornosti dôležité informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2021/2022.

 

Spoločné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave o prijímacom konaní nájdete aj na: https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani