Informácie k prijímaciemu konaniu na 2. stupeň štúdia na akademický rok 2022/2023

 

Vážení uchádzači o štúdium 2. stupňa štúdia (inžiniersky) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave,

v nasledovnom prehľade vám dávame do pozornosti dôležité informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2022/2023:

  1. Akreditované študijné programy Obchodnej fakulty EU v Bratislave pre 2. stupeň štúdia
  2. Podmienky pre prijatie na 2. stupeň štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave
  3. Podávanie prihlásky na štúdium na Obchodnej fakulte EU na akademický rok 2022/2023 pre 2. stupeň štúdia
  4. Poplatok za prijímacie skúšky na Obchodnej fakulte EU v Bratislave
  5. Termín prijímacích skúšok na Obchodnú fakultu EU v Bratislave na akademický rok 2022/2023 pre 2. stupeň štúdia
  6. Oznámenie rozhodnutia o prijatí, príp. neprijatí na štúdium 2. stupňa štúdia
  7. Ďalšie dôležité informácie pre prijatých uchádzačov na štúdium 2. stupňa štúdia

 

 

Spoločné informácie Ekonomickej univerzity v Bratislave nájdete aj na: https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-o-prijimacom-konani.

 

ONLINE INFORMAČNÝ DEŇ PRE UCHÁDZAČOV O 2. STUPEŇ ŠTÚDIA NA OBCHODNEJ FAKULTE PRIPRAVUJEME NA:

8. APRÍLA 2022