Informácie k prijímaciemu konaniu na 3. stupeň štúdia na akademický rok 2022/2023

 

Vážení uchádzači o štúdium 3. stupňa štúdia (doktorandské študijné programy) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, zverejňujeme informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2022/2023.

 

Výučba na doktorandskom štúdiu prebieha v pracovných dňoch prevažne v dopoludňajších hodinách.