Informácie k prijímaciemu konaniu na 3. stupeň štúdia na akademický rok 2020/2021

 

Vážení uchádzači o štúdium 3. stupňa štúdia (doktorandské študijné programy) na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, zverejňujeme informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2020/2021.

POZOR ZMENA TERMÍNU: PRIJÍMACIE KONANIE NA 3. STUPEŇ SA KONÁ DŇA 10. JÚLA 2020 o 8.00 hodine (náhradný termín prijímacích skúšok sa nestanovuje)

 

Výučba na doktorandskom štúdiu prebieha v pracovných dňoch prevažne v dopoludňajších hodinách.