Informácie k prijímaciemu konaniu na 3. stupeň štúdia na akademický rok 2024/2025

 2023 11 22 phd prijimacky

Dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2024/2025

na 3-ročnú dennú formu štúdia a 4-ročnú externú formu štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment v nasledovných študijných programoch:

 

 

V prípade záujmu o bližšie informácie o prijímacom konaní, resp. organizácii doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte môžete kontaktovať:

doc. Ing. Róbert Rehák, PhD., prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

e-mail: 

tel.: +421 2 672 91 110