Šéfredaktorka

Helena STRÁŽOVSKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Výkonný redaktor

Miroslava ČUKANOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Vedecká a redakčná rada

Károly BALATON, Corvinus University, Budapest, Hungary
Ladislav BAŽÓ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
Zsolt HORBULÁK, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Slovenská republika
Václav KOHLMAYER, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika
Viera KUBIČKOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
Ľudmila NOVACKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
Helena STRÁŽOVSKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ, Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Viola ŠUTEROVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
Dagmar VÁLKOVÁ, Vysoká škola podnikání v Ostravě, Česká republika
Štefan ŽÁK, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

 

Adresa redakcie

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie
Katedra služieb a cestovného ruchu
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

tel.: +421 2 6729 1512
e-mail:

 

Vydavateľ

Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, IČO 00 399 957

Autorské práva vykonáva vydavateľ podľa platného autorského zákona. Použitie časti alebo celých publikovaných textov, rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek spôsobom (mechanickým či elektronickým) bez výslovného súhlasu vydavateľa je zakázané.

Redakčná rada časopisu sa riadi Etickým kódexom pre redaktorov.