Načítavam stránku...

 

 Šéfredaktorka

 Helena STRÁŽOVSKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Výkonný redaktor

 Ján SIDOR, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Asistentka editora  Miroslava ČUKANOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Vedecká a redakčná rada

 Károly BALATON, Corvinus University, Budapest, Hungary
 Ladislav BAŽÓ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Zsolt HORBULÁK, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Slovenská republika
 Ján SIDOR, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Václav KOHLMAYER, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika
 Viera KUBIČKOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Ľudmila NOVACKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Helena STRÁŽOVSKÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Ľubomíra STRÁŽOVSKÁ, Fakulta manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská republika
 Viola ŠUTEROVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika
 Dagmar VÁLKOVÁ, Vysoká škola podnikání v Ostravě, Česká republika
 Štefan ŽÁK, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

 

Adresa redakcie

Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie
Katedra služieb a cestovného ruchu
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

tel.: +421 2 6729 1512
e-mail: redakcia.ecrp.of@euba.sk

 

Vydavateľ

Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava, IČO 00 399 957

Autorské práva vykonáva vydavateľ podľa platného autorského zákona. Použitie časti alebo celých publikovaných textov, rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek spôsobom (mechanickým či elektronickým) bez výslovného súhlasu vydavateľa je zakázané.

Redakčná rada časopisu sa riadi Etickým kódexom pre redaktorov.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?