Načítavam stránku...

Príležitosť byť evidovaným autorom v databáze SCOPUS ...

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľte mi informovať Vás a súčasne pozvať v mene organizačného výboru konferencie, ako aj v mene svojom na 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania“ (MTS 2017), ktorá sa bude konať v dňoch 18. – 20. mája 2017 (18. – 19. máj 2017 Košice, 20. máj 2017 Tarnobrzeg).

Konferencia sa koná pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, doc. RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD., mim. prof.

5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie MTS 2017 je rozdelený do 2 sekcií: Procesné a finančné riadenie a Výrobné manažérstvo. Pričom zborník príspevkov odprezentovaných na konferencii prejde odbornou recenziou a bude uverejnený vo vedeckej publikácii „New Trends in Process Control and Production Management“, ktorú vydá CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, Holandsko (www.crcpress.comwww.taylorandfrancis.com), a bude predložený na indexovanie do databázy Scopus.

Bližšie informácie o konferencii nájdete na webovej stránke: http://mts-conference.euke.sk/, ako aj v priloženej Pozvánke a Sprievodnom liste. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na organizátorov konferencie prostredníctvom emailovej adresy: info.mtsconference@gmail.com.

Prihlasovanie na konferenciu sa realizuje vyplnením online prihlášky: http://mts-conference.euke.sk/?page_id=139.

Prosíme, zdieľajte túto informáciu Vašim kolegom, ktorí by mohli mať záujem participovať na tejto konferencii.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri prezentácii Vašich vedeckých výstupov na medzinárodnom fóre.

 

S úctou a pozdravom za organizátorov konferencie,

prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD. & PhD.

predseda medzinárodného vedeckého výrobu konferencie MTS 2017

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?