Načítavam stránku...

Samostatní finanční agenti podliehajú právnym normám, ktoré determinujú začiatok a následný výkon podnikania týchto subjektov.

Pri realizácii finančného sprostredkovania uskutočňujú aktivity patriace do skupiny spoločensko-ekonomických vzťahov upravených právom finančného trhu. Cieľom monografie je rozbor tohto osobitného druhu podnikania, a to z perspektívy interakcie samostatného finančného agenta a dohliadacej autority. Publikácia sa preto detailnejšie zaoberá predovšetkým oprávnením na vykonávanie činnosti, dohľadu nad samostatným finančným agentom, ako aj sankcionovaniu v oblasti finančného sprostredkovania. Snahou publikácie je poskytnutie odborného výstupu, ktorý má slúžiť pre potreby samostatných finančných agentov a právnej praxe.

 

Publikácia Samostatný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu je dostupná na e-shope vydavateľstva Wolters Kluwer http://www.wolterskluwer.sk/sk/samostany-financny-agent-ako-dohliadany-subjekt-financneho-trhu.p2904.html

 

Odporúčaná citácia:

SLEZÁKOVÁ, A. - TKÁČ, P. - NOVOTNÁ, M. 2016. Samostatný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 148 s. ISBN 978-80-8168-497-5.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?