Načítavam stránku...

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 2016.

MERKÚR 2016 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD Students and Young Scientists

 

Recommended Citation/Odporúčané citovanie:

Last Name, N. 2016. Title of the paper. In MERKÚR 2016 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, p. xxx-xxx.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?