Načítavam stránku...

Obsah 

 

Peter Baláž – Lukáš Harvánek
Možnosti spolupráce 16 krajín strednej a východnej Európy s Čínou a pozícia Slovenskej republiky

Alena Dudeková
Systém podpory domácich potravinárskych a poľnohospodárskych produktov

Dušan Holub
Evidencia cenných papierov

Elena Kašťáková - Dáša Bebiaková
Prehlbovanie vzájomnej zahraničnoobchodnej spolupráce Slovenska s Ukrajinou v období globálnych geopolitických zmien

Tatiana Košútová
Demografické východiská rozvoja regiónov a politiky kvality v Slovenskej republike

Zuzana Lukačovičová – Diana Vargová
Využitie sociálnych sietí v marketingu firiem

Róbert Rehák – Soňa Dragúňová
Sociálno-ekonomické determinanty vplyvu na zdravie v Slovenskej republike

Simona Škorvagová
Procesný a inovačný model internacionalizácie: Možnosti aplikácie pre malé a stredné firmy

Marina Yashina
The Economics of Happiness: Future or Reality in Russia?

Stanislav Zábojník – Andrej Hamara
Zahraničnoobchodné sankcie medzi EÚ a RF a ich vplyv na ekonomickú výkonnosť krajín EÚ11

Otília Zorkóciová – Lucia Vanková
Fenomén Corporate IQ – teoretické vymedzenie a možnosti hodnotenia jeho efektívnosti v praxi

Ľubica Zubaľová
Perspektívy a riziká rozvoja poľnohospodárstva v Afrike s akcentom na subsaharskú Afriku

 

RECENZIE

Alica Lacková
KNOŠKOVÁ, Ľ. 2015. Riadenie inovačných procesov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 124 s.

Andrej Miklošík
RICHTEROVÁ, K. – KLEPOCHOVÁ, D. – KOPANIČOVÁ, J. – ŽÁK, Š. 2015. Spotrebiteľské správanie. Bratislava: SPRINT 2 s. r. o., 404 s.

Jozef Mlákay
KNOŠKOVÁ, Ľ. 2014. Manažment dizajnu. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 186 s.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?