Načítavam stránku...

Obsah

 

Boris Baumgartner
Postavenie rozvojových krajín vo svetovom hospodárstve

Kateryna Buyar
The Improvement of HR-management as a Factor of Increasing of Companies’Competitiveness in the Labour Market

Dušan Holub – Ildikó Némethová
Theoretical and Legal Reflections on Securities Dispositions

Matej Horvat
Aktuálna právna úprava vyvodzovania zodpovednosti voči právnickým osobám

Malgorzata A. Jarossová
Nákupné správanie spotrebiteľov a ich postoje k biopotravinám, tradičným a funkčným potravinám

Elena Kašťáková
Odhalené komparatívne výhody Slovenska pri prenikaní na zahraničné trh

Ľubica Knošková – Alena Dudeková
Hodnotenie inovačnej výkonnosti Slovenska v kontexte Európskej únie

Tatiana Košútová
Príležitosti a predpoklady rozvoja politiky kvality v Slovenskej republike

Alica Lacková
Motívy a bariéry nákupu biopotravín na Slovensku

Júlia Lipianska – Peter Červenka
Vývojové etapy služieb informačných systémov

Zuzana Lukačovičová – Radka Benková
Uvádzanie nového produktu na trh energetických nápojov

Róbert Rehák – Soňa Dragúňová
Sociálno-ekonomický stav obyvateľstva vo vzťahu k zdraviu na Slovensku

Mária Veterníková
Zodpovednosť za škodu pri ochrane spotrebiteľa

 

RECENZIE

Viera Ružeková
KITTOVÁ, Z. a kol. 2014. Alternatívy vývoja európskej integrácie, Časť 1. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 341 s.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?