Šéfredaktor

Róbert REHÁK, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Zástupca šéfredaktora

Viera KUBIČKOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Výkonný redaktor

Peter ČERVENKA, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Redakčná rada

Ferdinand DAŇO, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

Zenon FOLTYNOWICZ, Poznan University of Economics and Business, Poľsko

Michael GESSLER, University of Bremen, Nemecko

Eva HANULÁKOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

Rainer HASENAUER, Vienna University of Economics and Business, Rakúsko

Andrzej CHOCHÓŁ, Cracow University of Economics, Poľsko

Marzena JEZEWSKA-ZYCHOWICZWarsaw University of Life Sciences, Poľsko

Miroslav KARLÍČEK, University of Economics, Prague, Česká republika

Tomasz LESIÓWWroclaw University of Economics, Poľsko

Claude MARTIN, Pierre Mendès France University in Grenoble, Francúzsko

Rodica PAMFILIE, Bucharest University of Economic Studies, Rumunsko

Beciu SILVIU, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Rumunsko

Andrea SLEZÁKOVÁ, University of Economis in Bratislava, Slovensko

Jozef TAUŠER, University of Economics, Prague, Česká republika

Cosmin TILEAGĂ, Lucian Blaga University of Sibiu, Rumunsko

Mária VETERNÍKOVÁ, University of Economis in Bratislava, Slovensko

Charles M. WEBER, Portland State University, USA

Dianne H. B. WELSH, University of North Carolina at Greensboro, USA

Adriana ZAIT, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Rumunsko

Adresa redakcie

Studia commercialia Bratislavensia

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

Tel.: +421 2 672 91 130

Fax: +421 2 672 91 149

E-mail: 

 

Vydavateľ

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava

Autorské práva vykonáva vydavateľ podľa platného autorského zákona. Použitie časti alebo celých publikovaných textov, rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek spôsobom (mechanickým či elektronickým) bez výslovného súhlasu vydavateľa je zakázané.

 

© Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

ISSN 1337-7493 (print)