Načítavam stránku...

 

 Šéfredaktor

 Štefan ŽÁK, dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Zástupca šéfredaktora

 Viera KUBIČKOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Výkonný redaktor

 Ladislav BAŽÓ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

 Redakčná rada

 Peter BALÁŽ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

 Ferdinand DAŇO, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

 Zenon FOLTYNOWICZ, Poznan University of Economics and Business, Poland

 Michael GESSLER, University of Bremen, Nemecko

 Rainer HASENAUER, Vienna University of Economics and Business, Rakúsko

 Andrzej CHOCHÓŁ, Cracow University of Economics, Poľsko

 Marzena JEZEWSKA-ZYCHOWICZWarsaw University of Life Sciences, Poľsko

 Dagmar LESÁKOVÁ, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenská republika

 Tomasz LESIÓWWroclaw University of Economics, Poľsko

 Claude MARTIN, Pierre Mendès France University in Grenoble, Francúzsko

 Rodica PAMFILIE, Bucharest University of Economic Studies, Rumunsko

 Beciu SILVIU, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Rumunsko

 Jozef TAUŠER, University of Economics, Prague, Česká republika

 Cosmin TILEAGĂ, Lucian Blaga University of Sibiu, Rumunsko

 Charles M. WEBER, Portland State University, USA

 Dianne H. B. WELSH, University of North Carolina at Greensboro, USA

 Adriana ZAIT, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Rumunsko

Adresa redakcie

Studia commercialia Bratislavensia

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

Tel.: +421 2 672 91 130

Fax: +421 2 672 91 149

E-mail: redakcia.scb@euba.sk

 

Vydavateľ

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava

Autorské práva vykonáva vydavateľ podľa platného autorského zákona. Použitie časti alebo celých publikovaných textov, rozmnožovanie a šírenie akýmkoľvek spôsobom (mechanickým či elektronickým) bez výslovného súhlasu vydavateľa je zakázané.

 

Registrácia

Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom EV 2697/08.

 

© Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

ISSN 1337-7493 (print)

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?