• Príloha 1 - PRIHLASOVACÍ PROTOKOL
  • Príloha 2 - POSUDOK študentskej práce v ŠVOČ Obchodná fakulta
  • Príloha 3 - OSNOVA študentskej práce v ŠVOČ Obchodná fakulta