Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu Rodinné podnikanie: špecifiká, prínosy, výzvy, ktorej cieľom je výmena informácií, skúseností a prezentácia výsledkov výskumu v oblasti rodinného podnikania.

21. september 2021

Praha, Česká republika (online MS Teams)

We are honoured to invite you to the 22nd IGWT Symposium titled EQUIPE – Ecology, Quality, Usability and Innovation in Product Environment. The focus of the Symposium results from the fact that the global social and economic development requires to pay increased attention to product quality and innovations as important elements of competitiveness. Currently, the environmental requirements on life cycle of products are considered to be as important as sustainable production and consumption.

POSTPONED to the year 2022

Bratislava and Piešťany, Slovakia