The aim of the conference is to bring together persons involved in research, policy, practice, and business. The conference's theme is Current issues, Challenges and Prospects of SMEs in Digital Economy. Scholarly papers for presentation and publication in the refereed conference proceedings are invited.

19 - 21 April, 2018

Hanoi, Vietnam

The conference is hosted jointly by the Hanoi University of Industry Vietnam, the University of Social Sciences Poland and the Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava, Slovakia. The conference is organized by CAAL-International Education Organizer, Training & Consulting.

V dňoch 3. - 4. decembra 2015 sa vo Vzdelávacom zariadení Ekonomickej univerzity v Bratislave VIRT, neďaleko Komárna, stretli doktorandi a mladí vedeckí pracovníci zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska, aby navzájom diskutovali o aktuálnych problémoch, témach a smerovaní svojich vedecko-výskumných aktivít.

Obchodovanie, mena, národné podniky, priemyselný dizajn, cestovný ruch za čias železnej opony - aj o tom bola RETRObizz Konferencia, ktorú zorganizovala Obchodná fakulta v spolupráci s občianskym združením OSTBLOK, dňa 19. novembra 2013.