Načítavam stránku...

V dňoch 5. a 6. októbra 2006 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Obchodnej fakulty pod názvom "Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky".

Konferencia sa konala vo Vzdelávacom inštitúte COOP, a.s. v Mojmírovciach pri Nitre. 

V plenárnom rokovaní konferencie vystúpili:

  • J. E. Josef Aregger - veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR
  • prof. Bernd Hallier - riaditeľ EHI - Eurohandelsinstitut v Kolíne nad Rýnom
  • prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. - dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov VŠE v Prahe
  • prof. Dr. Thorsten Teichert - profesor Univerzity v Hamburgu
  • Ing. Ivan Štefanec, PhD., MBA - poslanec NR SR
  • Ing. Michal Ševera, CSc. - viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
  • hosť. doc. Ing. Pavol Konštiak, CSc. - prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR
  • prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. - riaditeľ Ekonomického ústavu SAV v Bratislave
  • prof. Ing. Peter Baláž, CSc. - vedúci Katedry medzinárodného obchodu OF EU v Bratislave

 

Konferencie sa zúčastnili okrem zamestnancov Obchodnej fakulty aj zástupcovia zahraničných vysokých škôl a univerzít z Českej republiky, Poľska, Francúzska, Nemecka, ako aj zástupcovia domácej hospodárskej praxe. 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?